מאסר עולם בישראל

מאסר עולם הינו העונש השני החמור ביותר הניתן בישראל לעבריינים מורשעים, בדרך כלל בגין רצח או בגידה במדינה. עונש זה הינו השני בדרגת חומרתו לפי חוק העונשין, לאחר עונש מוות, שניתן רק במקרים נדירים ביותר. במשפט הפלילי, בו נגזר עונש מאסר, יש צורך בעורך דין פלילי, המתמחה בסוגי משפטים אלה ויודע להתמודד עם מורכבותם הרבה.

 

כמה שנים נמשך מאסר עולם בישראל?

נהוג לחשוב כי מאסר עולם בישראל קצוב ל – 25 שנה, אולם, משמעותו של מאסר עולם בישראל, הוא כפשוטו, להיות אסיר עד עולם. עונש זה אף עלול להיות מוכפל מספר פעמים, כך שיגזרו על הנאשם מספר מאסרי עולם, באופן שישלול ממנו, אפקטיבית את זכות החנינה מנשיא המדינה.

 

על מה ניתן עונש מאסר עולם בישראל?

שורת עבירות פליליות, המונות כ – 14 עבירות מסוגים שונים, עלולות לגרור עונש מאסר עולם בישראל. העבירות שונות זו מזו, וביניהן קיימות עבירות אשר מאסר עולם הינו עונש חובה בצידן, ואחרות – שעונש המאסר בגינן הוא אינו חובה. בגידה במדינה ורצח הן בין העבירות אשר יינתן עליהן עונש מאסר עולם. אם הרצח כלל מספר קורבנות, עשוי להיפסק כנגד הנאשם שהורשע גם גזר דין של מספר מאסרי עולם.

עבירה, שעונש מאסר עולם אינו חובה בגינה, העונש שיינתן הוא עשרים שנות מאסר לפחות. עורך דין פלילי, ינסה, במידת האפשר, להציג את העבירה ולנהל את המשפט, באופן שבו גזר הדין שיתקבל יהיה המיטבי עבור הלקוח.

 

על מאסר עולם בישראל וסמכות החנינה של הנשיא

אסירים, אשר הוטל עליהם עונש מאסר עולם בישראל, זכאים להגיש בקשת חנינה לנשיא, גם ללא ייצוג של עורך דין פלילי. לא כל הבקשות מתקבלות, וזכותו של הנשיא להחליט באופן בלבדי, על קציבת העונש. במהלך השנים, נהוג היה שנשיאי ישראל קצבו את העונשים ל – 24 שנים, כך שבניכוי התנהגות טובה, יכול היה האסיר להשתחרר לאחר 16 שנה.

נוהג זה הופסק בשנת 1992, כאשר הנשיא עזר ויצמן עירער על מידת נכונותו וצדקתו. מאז ועד היום עומדים האסירים אשר מעוניינים בחנינה אל מול ועדת שחרורים, אשר מגישה את המלצותיה לנשיא. כך או כך, לזכות החנינה קיימים מספר סייגים. האחד הוא, שהאסיר כבר ריצה 7 שנים מתוך שנות העונש, והשני הוא שמשפחות הקורבנות יכולות להתנגד למהלך זה.

מאסר עולם בישראל

 

מאסר עולם בישראל – מהם השיקולים המנחים את ועדת השחרורים?

כאשר מובאת בפני ועדת השחרורים בקשה לחנינה, עליה לבחון את הבקשה על פי השיקול הפרטי ועל פי השיקול הציבורי. הם בוחנים את התנהגותו של האסיר, שהורשע במאסר עולם בישראל בהיבטים שונים ובכללם: האם האסיר הביע חרטה על מעשיו, איך הוא השתלב בחיי הכלא, האם הוא מעוניין בשיקום ומה סיכוייו לכך ועוד.

מנגד, צריכה הוועדה לשקול את ביטחון וטובת הציבור, בשאלה, האם האסיר עלול למעוד במעשיו ולשוב לחטאי העבר, והאם הוא מהווה סכנה כלפי אנשים נוספים במידה וישוחרר. כמו כן, כאשר נידונים בוועדה תיקיהם השונים של האסירים, היא מודעת לכך שיש לשמר את אמון הציבור ותנסה בהחלטותיה שלא לפגוע באמון זה, כמו למשל, במעשי רצח שעוררו עניין רב בציבור.

בעמידה מול ועדת שחרורים, אין צורך בייצוג משפטי, אולם עורך דין פלילי, אשר מכיר את שיקולי הוועדה לפני ולפנים, יוכל להציג את האסיר באופן שייטיב עמו יותר.

 

מאסר עולם בישראל – מהו הרציונל במתן חנינה?

השאלה המתבקשת בהקשר של מאסרי עולם בישראל ובכלל, היא זו: אם גזר דינו של אדם נקבע למאסר עולם בגין עבירות חמורות מאוד שביצע, מדוע ישנה אפשרות לבקשת חנינה מלכתחילה? למה לא לפסוק שהנאשם ישאר מאחורי סורג ובריח עד שיסיים לרצות את עונשו? ובכן, ההיגיון העומד בבסיס הזכות לחנינה הוא הרצון לשקם את האסיר.

בתי הכלא, מנסים, ככל יכולתם, להעביר לאסיר את הידע הדרוש לו כדי שיוכל להתמודד עם העולם החיצוני. הם מנסים להרגיל אותו לסדרי עבודה, ללמד אותו מקצוע ולתת משמעות לחייו, כך שיוכל להפוך מנטל על החברה לאזרח פרודוקטיבי ותורם.

 

האם באמת עונש מאסר עולם מרתיע?

השאלה האם עונש מאסר עולם בישראל, הוא עונש מידתי ומוצדק, נבדקה ועודנה נבדקת במסגרת מחקרים שונים. יש האומרים, כי עונש מאסר עולם בישראל, לא מותיר לאדם תקווה, ולא מאפשר לו לראות את “האור בקצה המנהרה”.

כנגדם, יש הטוענים, שעונש זה, הינו קל באופן יחסי, כאשר הוא מושווה לאלטרנטיבה המקובלת במדינות אחרות בעולם, והיא עונש מוות. יחד עם זאת, למרות שעונשי מאסר עולם הינם חמורים ביותר וגוזלים מהאדם את החופש כזכות בסיסית, רמת הפשיעה בישראל היא עדיין גבוהה.

עבירות חמורות, שלגביהן נדרש ייצוג של עורך דין פלילי, נעשות, על פי רוב, משיקולים אחרים מאשר משך הזמן הצפוי לאותו עבריין להיות במאסר. לכן, אומרים המתנגדים, כאשר מתבצעת עבירה, ההרתעה לא תהיה מעצם המחשבה, שצפויות לעבריין עוד 20 או 30 שנים בכלא.

 

בשורה התחתונה

במידרג העבירות המנויות בדין הפלילי בישראל, קיימות עבירות אשר העובר אותן יידון לעונש מאסר עולם בישראל. עונש זה שולל את חופש הפעולה והתנועה מן האסיר, שלמעשה אינו יכול לחיות עוד את חייו כפי שהיה רגיל לחיותם לפני שהורשע בביצוע העבירה הפלילית.

משמעותו של עונש מאסר עולם היא כלשונה – עד עולם, כאשר חנינה מתאפשרת, אך ורק לאחר החלטת ועדת השחרורים ונשיא המדינה. בפני ועדת השחרורים יכולים האסירים המעוניינים בכך להופיע גם ללא צורך בייצוג עורך דין פלילי.

עם זאת, במקרים רבים לעורך דין פלילי ישנה היכולת לקדם את הפחתת עונשו של האסיר עוד בזמן המשפט הפלילי, או לכל הפחות לשפר את סיכוייו לקבל חנינה מוקדמת ממאסר העולם שנגזר עליו.

 

התוכן המוצג במאמר שלהלן מובא לידע כללי בלבד, אינו בגדר מידע משפטי מחייב, ואין לפעול על פיו או להסתמך עליו בשום צורה שהיא. במידה ועולה הצורך בהכוונה משפטית, ליווי משפטי או ייצוג משפטי הנועד לסייע במקרה ספציפי, יש לפנות ישירות לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין פלילי בעל רישיון. 

עריכת דין פלילי
עורך דין פלילי סיוון כהן - איתך לאורך כל הדרך!
הכנה לחקירה משטרתית

בעמוד זה אסביר לך באופן אישי איך להתכונן לפני חקירה משטרתית בצורה טובה ומלאה, ואיך נראה התהליך המלא אם תבקש להכין את עצמך דרכי לחקירה.

עילות מעצר

המעצר הוא אחד מהשלבים הראשונים של החקירה המשטרתית, כאשר חשוב לשים לב להבדל בין מעצר ובין מאסר שהוא השלב הסופי של ההליך המשפטי. המטרה העיקרית

צו הרחקה

איש מאיתנו לא דמיין את עצמו בסיטואציה שבה הוא צריך צו הרחקה שכן אדם אחר מטריד אותו, מאיים עליו או פוגע בו. עם זאת, בשלב

דין משמעתי

כל גוף במדינת ישראל כפוף בצורה כזאת או אחרת לדין הפלילי, והם מחויבים לציית לכללים על מנת שלא למצוא את עצמם מסתבכים עם החוק. אך

מעצר ימים

בהליך פלילי ישנם שני סוגים של מעצרים. האופציה הראשונה היא מעצר עד תום ההליכים, שבוודאי שמעתם עליו לא מעט באמצעי התקשורת. האופציה השנייה היא מעצר

פסקי דין פלילי

פסקי דין פלילי פסקי דין פלילי יכולים להיות ברוב המקרים לא פשוטים בכלל, אנשים נורמטיביים מוצאים את עצמם מסתבכים בפלילים ללא כל התראה מוקדמת. בחלק

העונשים עבור עבירות הימורים

התמכרות להימורים נחשבת כיום לאחת ההתמכרויות הנפוצות ביותר, אחרי התמכרות לאלכוהול וסקס. יחד עם זאת, חשוב לזכור כי הימורים יכולה להוות גם עבירה פלילית, אשר

חלופת מעצר

במדינת ישראל המעצר איננו נחשב בתור עונש, והמטרה העיקרית שלו זה לאפשר למשטרה לפעול ולאסוף ראיות ללא שיבושים. כמובן שעבור הנאשם, שלב המעצר הינו שלב

חקירה באזהרה או חקירה פלילית במשטרה

משרדנו מתמחה בייצוג נאשמים שזוהי הסתבכותם הראשונה והם לרוב נעדרי עבר פלילי. ייצוג נאשמים נעדרי עבר פלילי דורש התייחסות מיוחדת ושונה, שכן מדובר בנאשמים שלהם

מחיקת רישום פלילי

א’ מתל אביב התראיין לעבודה חדשה ומכובדת בחברת אבטחה ידועה. הוא צלח את שלב המיונים הראשון בתהליך ונקבע לו מועד לראיון אישי שאליו התבקש להביא

סעיף 60א – שימוע

הגשת כתב אישום או פתיחת תיק פלילי נגד נאשם זה מאורע קריטי אשר יכול להשליך רבות על עתידו האישי והמקצועי. ברוב המקרים מדובר במכשול קריטי

שחרור בערבות

מידיי יום אנו נחשפים בתקשורת לאנשים רבים אשר נעצרים מסיבות כאלה ואחרות, ובאופן טבעי לכל מקרה ישנם את הנסיבות הקשורות אליו. לביטוי “מעצר” ישנן משמעויות

כתב אישום תכנון ובניה

רבים מאיתנו קונים דירות וחולמים להרחיב אותן. אנחנו רוצים שהדירה תכלול גם מרפסת, חלון גדול, גינה או שפשוט יש לנו על יד הבית שטח נפלא

מעצר עד תום ההליכים

אחד מסוגי המעצר הנפוצים ביותר במשפט הפלילי הוא מעצר עד תום ההליכים, או כפי שנוהגים לכנות אותו בתור “העמדה לדין”. לרוב מעצר מהסוג הזה מגיע מיד

משפט פלילי

העידן שבו אנחנו חיים הוא עידן שבו כולנו מרגישים מאוד מתקדמים וטכנולוגיים. בלחיצת כפתור אחת אנחנו יכולים ליצור קשרים עם אנשים שנמצאים מעבר לים, לעשות

עדות כבושה

בכל הליך משפטי חשוב מאוד לשים את כל האמת על השולחן, על מנת שיהיה ניתן לקבל את התמונה המלאה וכך להגיע אל חקר האמת. ישנם

הפרת זכויות נחקר

עורכי דין פליליים מומחים בשלל זכויות הנחקר והסעיפים שלהם, ויודעים איך מביאים למצב שבו החוקר הופך לנחקר במידה ועבר את הגבולות אותן החוק מתיר לו.

שינוי עילת סגירת תיק

הילה היא סטודנטית וחיילת משוחררת, שהואשמה בעבירה של גניבה ממעביד עת רשמה שעות עבודה שבהן לא עבדה. כעת בהליך הפלילי-משפטי שהילה מצויה בו, עבירה זו

זכויות אדם

זכויות אדם הן זכויות הניתנות לכל אדם באשר הוא אדם, ללא קשר לדתו, למוצאו, למינו או לכל תכונה אחרת אשר הוא בא איתה. חשוב מאוד

זכות השימוע

זכות השימוע הינה זכות חדשה יחסית אשר הפכה להיות מוכרת באופן רשמי רק בזמן האחרון. עד לא מזמן זכות השימוע הייתה קיימת רק עבור נבחרי

עורך דין פלילי תותח

ישנם סוגים שונים של עורכי דין. בשנים האחרונות תחום עריכת הדין הפך למגוון, כאשר כיום ניתן למצוא כמות גדולה של עורכי דין הפועלים במדינת ישראל.

פסילת שופט

בתור אזרחים במדינת ישראל, אתם זכאים למשפט הוגן ותקין. לפיכך טוב לדעת שניתן לבחון את התנהלות השופט שניצב מולכם ובמידת הצורך לערער על התנהלותו במשפט

זכויות הנחקרים והעצורים

מרבית החשודים שנעצרים או מזומנים לחקירה משטרתית, למעשה אינם מוכנים לאירוע המכונן, שתופס אותם בהפתעה. כתוצאה מכך, מתקשים נחקרים ועצורים בהליכים פליליים, להיערך כראוי להליך

עורך דין פלילי מחירון

תחום עריכת הדין הפך למגוון ביותר בשנים האחרונות. כיום כל אחד יכול להגיע למצב בו הוא נזקק לשירותיו המקצועיים של עורך דין ואפילו לסיוע מעורך

מחיקת רישום פלילי לפני הגיוס

תקופת הצבא היא תקופה חשובה ומשמעותית מאוד בחייו של כל אדם בישראל. אולם על מנת שהשירות הצבאי גם יסתיים ברגל ימין, חשוב לפעול במהלכו למחיקת

עורך דין פלילי מומלץ

חיפשתם עורך דין פלילי מומלץ? על מנת שנוכל לסייע לכם במציאת עורך דין פלילי כזה, חשוב להבין מהם הקריטריונים שהופכים עורך דין פלילי לאיש מקצוע

איך לבחור עורך דין פלילי

זקוקים לשירותיו של עורך דין פלילי? חשוב לדעת שישנם מספר פרמטרים אשר הופכים את הבחירה בעורך דין פלילי לבחירה נבונה ומועילה שמשרתת את צרכיו של

עורכת דין פלילית

עורכת דין פלילית היא אשת מקצוע המתמחה בתחום המשפט הפלילי, ומוסמכת לייצג חשודים ונאשמים בתיקים פליליים אשר נוגעים לעבירות פליליות לסוגיהן השונים. במסגרת תחומי אחריותה,

עורכי דין פליליים מובילים

עורכי דין פליליים הם עורכי דין המתמחים בתחום המשפט הפלילי בישראל, ומספקים שירותי ייעוץ, ליווי וייצוג של חשודים ונאשמים בהליכים הפליליים בהם הם מעורבים. בהתאם

עורכי דין פליליים הטובים ביותר

עורכי דין פליליים הם עורכי דין שתחום עיסוקם והתמחותם הינו תחום המשפט הפלילי. עורכי דין פליליים מציעים שירותי ייעוץ וייצוג לחשודים ונאשמים בהליכים פליליים מסוגים

סוגי המעצרים הקבועים בחוק

אנו חיים במדינת ישראל, שהיא מדינת חוק לכל דבר ועניין. לפיכך כאשר מתבצעת עבירה על החוק, אחד מן התהליכים שבאמצעותם רשויות האכיפה והחוק אוכפות את

סיוע לדבר עבירה פלילית

אנו חיים במדינת חוק ולפיכך כל אדם שהיה שותף לביצוע עבירה פלילית מכל סוג שהוא, נדרש לתת את הדין על כך. סיוע בדבר עבירה פלילית

מי זכאי לחנינה

החוק במדינת ישראל קובע כי לאדם אשר ביצע פשע מסוים עשויה להינתן חנינה בתנאים מסוימים. המסגרת המוכרת ביותר לקבלת חנינה, היא חנינה מנשיא המדינה. אולם

חופשת אסירים

אסירים במדינת ישראל הם אזרחים לכל דבר ועניין אך מטבע הדברים, יש להם זכויות מוגבלות יותר משל האזרח הממוצע וחופש פעולה מצומצם יותר. אחת הזכויות

חוק אי הפללה בישראל

בתור אזרחים במדינת ישראל, אתם זכאים לבקש להמיר קנסות משטרתיים בברירת משפט בתנאים מסוימים. אחד מההליכים היותר מקובלים נוגע לחוק אי הפללה בישראל על שימוש

חיפוש לא חוקי של המשטרה

משטרת ישראל ורשויות האכיפה זכאים בהחלט להגיע לביתם של אזרחים מסוימים בזמן נתון כדי לבצע חיפוש לטובת חקירה משטרתית. עם זאת, יש לדעת שחיפוש בביתו

יחסי הסגרה בין מדינות

אנו חיים בעולם גלובלי בו אנשים שהם אזרחיה של מדינה אחת, עשויים לנהל את חייהם במקביל במדינה אחרת. אזרחים אלו יכולים לבצע עבירות במדינה שבה

מהו משפט בדלתיים סגורות?

הליכים משפטיים במדינת ישראל מתנהלים במגוון מתכונות. אחת הדרכים לשמירה על הליך משפטי תקין בתחום הפלילי, נקראת “משפט בדלתיים סגורות”. מטרתו של משפט בדלתיים סגורות

עבירת סחר בבני אדם

לכאורה, ניתן היה לטעון כי תופעת הסחר בבני אדם פסה מן העולם כבר לפני יותר ממאה שנים. אולם הלכה למעשה, תופעה מטרידה זו מוסיפה להתקיים,

מונחים משפטיים בתחום הפלילי

מי שעוסקים בפלילים כעניין שבשגרה, מכירים קרוב לוודאי מושגים משפטיים בתחום הפלילי באופן המעניק להם מיומנות בקריאת טקסטים המתייחסים לתחום. ואולם מי שרק מתעניינים בתחום

התיישנות רישום פלילי

משמעותו של המושג התיישנות רישום פלילי, אומר שלאחר פרק זמן מסוים, כפי שנקבע בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, לא יהיה המידע על העבירה הפלילית זמין

עונשים על פגיעה בהליך משפטי

לכל אדם יש זכות להליך משפטי הוגן. נשמת אפה של מדינה דמוקרטית היא היכולת לספק לכלל אזרחיה את הזכות להיאבק בבית המשפט על חפותם, ובמידת

הדרכים להקלה בעונש מאסר עולם

עונש מאסר עולם הינו עונש חמור אשר שולל מהאסיר את החופש לחיות חיים נורמטיבים ומרחיק אותו מהחיים הציבוריים והקהילתיים. מאסר עולם ניתן לאחר כתב אישום

ועדת שחרורים

ועדת שחרורים ממונה מכוח הוראת סעיפים 32 ו – 33 לחוק שחרור על תנאי ממאסר. ועדת שחרורים רגילה או מיוחדת כוללת שופט שלום או מחוזי

זימון לחקירה במשטרה

זימון לחקירה במשטרה הינו צעד שמאיים על רבים, עוד בטרם התחילה החקירה עצמה. החשש קיים תמיד, במיוחד עבור אותם אנשים, אשר לא היה להם ניסיון

עבירות ועונשים בבית סוהר

הכניסה לבית הסוהר היא עונש חמור, אשר שולל מהאדם את חירותו באופן המשמעותי ביותר הקיים. החיים בתוך בית הכלא הם קשים וקשוחים, ועל האסירים ללמוד

נסיבות הוצאת צו הרחקה

משמעותו של צו הרחקה היא למנוע מאדם אחד להתקרב לאחר, משום החשש להטרדות, איומים או התעללות. הוצאת צו הרחקה יכולה להיעשות מכוח ובהתאם לאחד משני

הזכות לביטחון

הזכות לחיים ולביטחון ולשלמות הגוף יוצאת מנקודת הנחה שכל פגיעה בחייו של אדם או בשלמות גופו תיחשב למעשה פסול ובלתי מוסרי, שגם גופי הצדק וגם

עורך דין פלילי בחולון

החוק הישראלי מגדיר מנעד רחב מאוד של עבירות בתור עבירות פליליות. עבירה על אחד מסעיפי חוק העונשין עשוי להוביל אתכם לחקירה ואף להגשת כתב אישום

עורך דין פלילי בפתח תקווה

עורך דין פלילי הוא גורם המקצוע המתמחה בכל הנוגע למשפט והחוק הפלילי בישראל, בדגש על חוק העונשין וההליך הפלילי. באתר שלנו – הנבחרת המשפטית תוכלו

עורך דין פלילי בראשון לציון

הדין הפלילי הינה אחת ההתמחויות המרתקות ביותר הקיימות בעולם עריכת הדין. מדובר בתחום רחב מאוד הכולל בתוכו מספר רב של סעיפי חוק, מקרים מעניינים ואירועים

עורך דין פלילי בתל אביב

לחוק העונשין במדינת ישראל ישנו תפקיד חשוב מאוד והוא שמירה על הזכויות והבטחון של כל אדם ואדם. כחלק מכך חוק העונשין מציג בתוכו עבירות של

עורך דין פלילי ברמת גן

עורך דין פלילי הינה אחת ההתמחויות המרתוק ביותר הקיימות בתחום המשפט ועריכת הדין. מדובר במקבץ חוקים רחב, הכולל בתוכו דקויות של נסיבות, מקרים וסיפורים אנושיים.

עורך דין פלילי בבני ברק

במידה וראיתם את הסדרה המדריך לרוצח אתם יכולים להבין שכל אדם, אפילו המשכיל והנורמטיבי ביותר עשוי להיות מעורב בעבירה פלילית. כמובן שמדובר על סדרה המגזימה

אז מה היה לנו עד עכשיו?
עורך דין פלילי סיוון כהן

עו”ד פלילי – סיוון כהן

שמי סיוון כהן ואני עורכת דין פלילי בעלת תואר ראשון במשפטים LL.B. ותואר שני בהצטיינות, שניהם באוניברסיטת בר אילן. התחלתי את דרכי בתחום המשפט הפלילי עוד בהיותי סטודנטית במשרד עריכת דין מוכר עד לפתיחת משרד עו"ד פלילי עצמאי. משנת 2011 אני מנהלת משרד עורכי דין פרטי ומעניקה שירות מקצועי בתחום הפלילי. המשרד שלנו נותן ליווי צמוד לקהל הלקוחות שלנו משלב החקירה ועד לתום ההליכים. הליווי כולל בתוכו: ייצוג בהליכי מעצר, ניהול תיקי הוכחות, עררים וערעורים ועוד. המשרד שלנו מעניק את השירות המקצועי והמסור ביותר לכל לקוחותינו.

או השאר פרטים בטופס ❯
שתף/י מאמר זה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram