כמה נקודות עבירות תנועה יש לי?

שיטת הנקודות מטרתה לפקח על נהגים ולהרתיעם מלבצע עבירות תנועה. באמצעות שיטה זו, המדינה נוקטת באמצעים מינהליים, שהמטרה בהם הינה הטלת סנקציות על אנשים שעוברים על חוקי תנועה בכבישים. הסנקציות הקיימות כוללות: שלילת רישיון נהיגה של נהג שהגיעה למכסה גבוהה של נקודות, ביצוע אמצעי תיקון לצורך הקטנת כמות נקודות התעבורה ועוד.

ככלל, כמעט כל עבירת תנועה זוקפת לחובתו של נהג גם נקודות תעבורה, מלבד הקנס הכספי שהוא מקבל בגין ביצוע עבירת התנועה.

 

רישום נקודות תעבורה בגין עבירת תנועה

ככלל, עיתוי רישום נקודות תעבורה לחובתו של הנהג תלוי בסוג העבירה שבוצעה, באופן זה:

 1. במידה וקיבל הנהג דוח תנועה הכרוך בקנס כספי, נקודות התעבורה יירשמו לחובתו ביום תשלום הקנס.
 2. במידה וקיבל הנהג אזהרה – לא יירשמו לחובתו נקודות.
 3. במידה וקיבל הנהג דוח המלווה בקנס כספי – והוא ביקש להישפט בגינו, במידה ויורשע בבית המשפט, נקודות התעבורה יירשמו לחובתו ביום ההרשעה.
 4. במצב בו הוגש כתב אישום כנגד הנהג, בגין אשמה בתרונת דרכים, במידה ויורשע בבית המשפט, נקודות התעבורה ירשמו לחובתו ביום ההרשעה.

 

נקודות התעבורה המצטברות לחובתו של נהג מאפשרות למשרד הרישוי לבצע מעקב אחריו, בנוגע לאופן נהיגתו ולרמת הזהירות שהוא נוקט בנסיעותיו.

ככלל, נהג שהצטברו לחובתו כמות מועטה של נקודות יידרש לעבור קורס נהיגה מונעת וזאת בהתם לכמות נקודות התעבורה שהוא צבר. אולם, במידה והצטברו לחובתו של הנהג כמת גבוהה של נקודות תעבורה, עשויים להינקט נגדו אמצעי תיקון מחמירים יותר, כגון: שלילת רישיון הנהיגה שלו ועוד.

עבירות תנועה מסווגות כעבירות קלות וחמורות, כאשר בגין כל עבירה, נקבעת כמות הנקודות הנזקפות לחובתו של הנהג, בגין ביצועה. מבין העונשים המוטלים על נהגים עם כמות גבוהה של נקודות, נכללים הטלת קנס כספי ושלילה שך רישיון הנהיגה של הנהג למשך תקופה מסוימת.

 

כיצד ניתן לחשב את כמות נקודות התעבורה שהצטברו?

ככלל, חישוב כמות הנקודות הנזקפת לחובתכם בגין ביצוע עבירת תנועה, נעשית באופן הבא:

 1. בגין ביצוע עבירת תנועה, הנחשבת קלה, כגון: הסעת נוסע ללא חגורה, יקבל הנהג לחובתו 2 נקודות.
 2. בגין ביצוע עבירת תנועה, כגון: נהיגה על מדרכה או נהיגה ללא חגורת בטיחות, יקבל הנהג לחובתו 4 נקודות תעבורה.
 3. בגין ביצוע עבירות תנועה חמורות יותר, כגון: נהיגה שלא בנתיב הימני, עשוי לקבל הנהג לחובתו – 6 נקודות.
 4. בגין ביצוע עבירת תנועה שיכולה לסכן חיים, כגון: שימוש בטלפון נייד במהלך נסיעה, עשוי לקבל הנהג לחובתו 8 נקודות.
 5. בגין ביצוע עבירות תנועה חמורות מאוד, כגון: נהיגה בזמן פסילת רישיון הנהיגה שלו, יקבל הנהג לחובתו 10 נקודות.

 

ככלל, באם יצבור הנהג לחובתו 36 נקודות ומעלה, רישיון הנהיגה שברשותו – יפסל למשך תקופה מסוימת ויחודש רק במידה ויעבור הנהג את מבחן התאוריה מחדש.

 

באיזה אופן תוכלו לבדוק את כמות נקודות התעבורה שלחובתכם?

בדיקה של כמות נקודות תעבורה ניתן לבצע בכמה דרכים: באמצעות האינטרנט, דרך האתר של משרד הרישוי, או דרך סניפי סופר פארם שונים, דרכם ניתן לקבל כפלט את כמות נקודות התעבורה. בנוסף, ניתן לפנות לתחנת המשטרה ולקבל דרכה אישור המציג את כמות הנקודות שהצטברה לחובתכם.

 

אמצעי התיקון כאמצעי למחיקת נקודות

ישנם כמה אמצעי תיקון, אשר בהתאם לחוק, מאפשרים לנהגים למחוק את נקודות התעבורה שהצטברו לחובתם:

 1. באמצעות קורס לנהיגה נכונה.
 2. מבחני נהיגה עיוניים או מעשיים.
 3. באמצעות פסילת רישיון הנהיגה לתקופה מסוימת, או עד שימלא אחר התנאים שנקבעו ע”י משרד הרישוי עבורו.
 4. באמצעות בדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

 

החשש מפני שלילת רישיון הנהיגה

באופן כללי, נהגים חוששים להיקלע למצב שבו רישיון הנהיגה שלהם נשלל מהם, בפרט כשמדובר בנהגים שזקוקים לרכבם ברמה היום יומית ואף תלויים בו לשם פרנסתם. מסיבה זו, ההמלצה עבור כל נהג, היא לעקוב אחר כמות הנקודות שהצטברו לחובתו ולהקפיד שלא להגדיל אותן באמצעות קבלת דוחות תנועה.

בנוסף, יש להקפיד ככל הניתן לשמור על חוקי התנועה ולהימנע ככל הניתן מביצוע של עבירות תנועה חמורות שעשויות לגרום לשלילת רישיון הנהיגה באופן מידי, גם אם לא צבר הוא מספר גבוה של נקודות תעבורה.

 

מחיקת נקודות תעבורה – האם זה אפשרי?

במידה והצטברו לחובתו של נהג מספר גבוה של נקודות תעבורה, קיימת תקופה מסוימת שלאחריה, נקודות התעבורה אמורות להימחק מרישומו של הנהג. יחד עם זא, יש לקחת בחשבון כי מחיקת נקודות תעבורה עשויה להתרחש בהתאם לנסיבות הבאות:

 1. צבירה של 8 נקודות תעבורה, עשויה להימחק תוך שנתיים מיום ביצוע עבירת התנועה.
 2. צבירה של 22 נקודות תעבורה עשויה להימחק תוך שנתיים מיום ביצוע עבירת התנועה, אולם, במצבים אלה יחוייב הנהג לעבור קורס נהיגה מונעת ואת המבחן שבסיומו, בכדי שיימחקו הנקודות שהצטברו לחובתו.
 3. צבירה של 24 נקודות תעבורה עשויה להימחק לאחר 4 שנים מיום ביצוע עבירת התנועה ובנוסף, יהיה על הנהג לעבור שני קורסים של נהיגה מונעת (קורס בסיסי וקורס מתקדם) בכדי שימחקו הנקודות שהצטברו לחובתו.
 4. במצב של צבירת 36 נקודות ומעלה, יורד הנהג יורד מהכביש למשך 3 חודשים, כאשר בתום תקופה זו, יאלץ הוא לעבור מבחן תאוריה עיונית, בכדי שיוכל הוא לקבל מחדש את רשיון הנהיגה.
 5. צבירה של 72 נקודות לחובתו של הנהג, עשויה להביא לשלילת רישיון הנהיגה של הנהג ישלל למשך 9 חודשים, כאשר בסיומם, ידרש הנהג לעבור מבחן תאוריה וכמו כן גם מבחן מעשי (טסט) ובנוסף לכך גם בדיקות רפואיות במרכז הרפואי לבטיחות בדרכים.

 

המרה לאזהרה

בהמרה לאזהרה הכוונה היא למצב שבו נקודות שנלוות לקבלת דוח מסוים לא יעברו לחובתו של נהג והוא לא יחוייב בתשלום קנס, באם ייתפס הוא בביצוע עבירת תנועה.

ישנן שתי דרכים שבאמצעותן ניתן להמיר דוח תנועה באזהרה:

 1. באמצעות בקשה מהשוטר שאמור לכתוב את הדוח.
 2. באמצעות הפניית בקשה למרכז פניות נהגים במשטרת ישראל.

שוטר רשאי להמיר דו”ח תנועה באזהרה, באם מתקיים אחד מהתנאים הבאים:

 • לנהג יש וותק של 7 שנים לכל הפחות.
 • לחובתו של הנהג אין רישומים של הרשעות או של אזהרות, במשך חמש השנים שקדמו לביצוע עבירת התנועה.
 • הנהג מודה כי ביצע את עבירת התנועה.
 • עבירת התנועה שבגינה הואשם הנהג אינה נחשבת חמורה
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
או השאירו פרטים בטופס ❯

מידע נוסף סביב הנושא

עבירות תנועה נהג חדש

נהגים חדשים תקופת לימוד הנהיגה היא תקופה מרגשת מאוד שכן ילדים הופכים להיות נהגים חדשים על הכביש ומקבלים עצמאות מבחינת תעבורה ותחבורה. במקביל לכך, הם

דיווח על עבירות תנועה

עבירות תנועה נפוצות אך לא חוקיות אנשים “עולים” על ההגה בכל יום, נכנסים לאוטו שלהם ונוסעים בדרכים מבלי להקדיש מחשבה רבה מדי לנהיגה ולנסיעה. בגלל

תשלום עבירות תנועה

עבירות תנועה, עבירות בדרכים עבירות תנועה הן חלק גדול מתוך מגוון העבירות שאנשים מבצעים, נשפטים ונענשים עליהן במדינה שלנו. עבירות תנועה הן בעצם כל סוגי

בדיקת היסטוריית עבירות תנועה

עבירות תנועה הכביש הוא מקום מסוכן, זה כולם יודעים, אך עצם הידיעה הזאת איננה מונעת מאנשים לעבור על חוקי הדרך ולעגל פינות בעיקר כשהם ממהרים

מחיקת נקודות עבירות תנועה

קיבלתם רישיון? מעכשיו צריך לשמור עליו מרבית האנשים משקיעים זמן רב בלמידת נהיגה לצורך קבלת הרישיון ובעצם קבלת עצמאות תעבורתית. כל מי שמקבל רישיון אמנם

חציית קו הפרדה / מעבר על שטח הפרדה

קו הפרדה ושטח הפרדה הכבישים והדרכים מחולקים לנתיבים ולמסלולים כך שכל אחד צריך לנסוע בכיוון שלו והוא רשאי לעבור בין נתיבים לצורך עקיפה או עזיבה

אי מתן זכות קדימה

זכות קדימה בכביש הכביש הוא מקום מאוד מסוכן כך שבכל יום אנשים מוצאים את מותם, או נפצעים, בתאונות דרכים קלות וקטלניות. על מנת ליצור סדר

עבירת תנועה קיפוח זכות

בכביש אתם לא לבד נהיגה לבד ברכב הפרטי שלכם אמנם יוצרת את התחושה כי אתם לבד בעולם משלכם, עם המחשבות והמוזיקה הבוקעת מהרדיו, אך בפועל,

עבירות תנועה להולכי רגל

עבירות תנועה – לא רק באוטו באם תתבקשו לתת רשימה של עבירות תנועה סביר כי לא תמצאו את המשימה הזאת כל כך קשה ותפרטו שלל

סוגי עבירות תנועה

ככלל, עבירות תנועה מיוחסות למצבים בהם הופרו חוקי תנועה מסוימים. בגים ביצוע עבירות תנועה, ישנן סנקציות מסוימות, אשר עשויות להתבטא בקנסות ובעונשים שונים, כגון: קבלת

נקודות עבירת תנועה

בארץ נהוגה שיטה להפחתה ומניעה של תאונות דרכים הנקראת שיטת נקודות עבירת תנועה. זוהי שיטה מתחום התעבורה, אשר מטרתה היא הרתעה ומניעה של עבירות תנועה