חלוקת צוואה על פי צו בית המשפט

תוכן עניינים

זכותך לדעת! הידעת? למעלה מ50% מהשכירים בישראל זכאים להחזר מס, גובה החזר עומד על 8,000 ש"ח בממוצע! לא צריך עו"ד כדי לבדוק זכאות, לבדיקת זכאות במחשבון קל ונוח לחצו כאן.

חלוקת צוואה על פי צו בית משפט היא עניין נפוץ ביותר, שבא לידי במצב בו היורשים אינם מסכימים על אופן חלוקת הצוואה, ובמסגרתו נכסי העיזבון מתחלקים בהתאם לפסיקת בית המשפט.


בתהליך של חלוקת צוואה על פי צו בית המשפט ממונה מנהל עיזבון, שאחראי להכין תכנית מפורטת לחלוקת הנכסים ולהביא אותה בפני בית המשפט. כמו כן, במידה וצוואת המוריש מפרטת הוראות ברורות לחלוקת נכסי העיזבון, בית המשפט נדרש לפעול על פיהן, אלא אם כן פורטו בפניו סיבות וטעמים מבוססים וברי תוקף לחלוקת העיזבון באופן שונה.

במידה וצוואת המוריש אינה כוללת הוראות ברורות מסוג זה, או בהיעדר צוואה בכלל, יוכל לפנות בית המשפט להכרעת הדין על פי סעיפים 112 – 117 לחוק הירושה. את הסוגיות השונות בנושא חלוקת צוואה על פי צו בית המשפט נסקור בהרחבה בשורות הבאות.

 

 

חלוקת צוואה היא לא תמיד עניין פשוט

מספר לא מבוטל של מקרים מובא בפני בית המשפט לצורך הכרעה בעניין חלוקת הצוואה. חלק מהמקרים הללו פשוטים לפתרון ואילו חלקם מורכבים יותר. כשמדברים על חלוקת צוואה על פי צו בית המשפט מדברים פעמים רבות על מקרים פשוטים.

לדוגמא, מקרה בו קיימים אח ואחות שהם היורשים של הנפטר ועליהם לחלוק בעיזבון של 500,000 ש"ח – סביר כי העניין ייפתר בצורה פשוטה למדי. אולם מה קורה כשמדובר על סכומים גבוהים יותר, נכסים רבים או בעלי שווי רב, ומספר גדול יותר של יורשים?

 

 

חלוקת צוואה על פי צו בית משפט

בואו ניקח דוגמה קיצונית יותר, עם מוריש שהותיר אחריו עיזבון הכולל מספר דירות, כספים שנמצאים בידיהם של צדדים שלישיים כאלו ואחרים, ריבוי יורשים ועוד. לכאורה, נדמה שחלוקה כזו היא כמעט בלתי אפשרית, אולם חלוקת צוואה על פי צו בית המשפט יכולה לעשות סדר בכל העניין הזה.

המצב העדיף ביותר הוא מצב שבו כל היורשים מגיעים להסכם שמקובל על כולם, בליווי ופיקוח של מנהל עיזבון אותו בית המשפט ממנה. מנהל העיזבון יהיה אחראי על מימוש זכות הירושה של כל המעורבים באמצעות ההסכם.

 

 

מיהו אותו מנהל עיזבון?

מנהל עיזבון הוא האדם הממונה מטעם בית המשפט על כל נושא ניהול העיזבון של הנפטר. מנהל עיזבון נכנס לתפקידו כאשר מדובר על מקרה שבו יורשיו של הנפטר לא מסוגלים להגיע להסכמות, לנהל ולחלק ביניהם את עזבונו של הנפטר באופן עצמאי.

 

 

הסכמה בין היורשים עדיפה תמיד על צו בית המשפט וחלוקת הירושה על ידו

ככלל, הסכמה בין היורשים בנוגע לאופן חלוקת עזבונו של המנוח, היא מצב עדיף לכל הצדדים. במצב זה יוכלו כל המעורבים לצאת מרוצים וללא ספקות לגבי מימוש זכות הירושה שלהם. הסכמה בין היורשים לבין בית המשפט תגבור על פני ההוראות הכתובות בצוואתו של המוריש, אולם חוסר הסכמה ביניהם תוביל לחלוקת הירושה על פי צו בית המשפט.

 

 

מה קורה במצב שבית המשפט נתן צו לחלוקת צוואה?

אם הגיעו הצדדים למצב שבו יש צורך בחלוקת צוואה על פי צו בית המשפט, בית המשפט יהיה צריך להתייחס קודם כל לצוואת המוריש ולהוראות המפורטות בה. במידה והמוריש לא הותיר אחריו צוואה מפורטת עם הוראות חלוקה ברורות, בית המשפט יפנה כאמור לסעיפים 112 עד 117 של חוק הירושה ובאמצעותם יידרש לבצע חלוקת צוואה חוקית וברת תוקף על פי צו בית המשפט.

 

 

חלוקת צוואה על פי צו בית המשפט – הלכה למעשה

בשלב הראשון לטיפול במחלוקת בנושא השוואה, בית המשפט מנסה לאזן בין האינטרסים של היורשים השונים. בית המשפט ינסה לפעול ל"חלוקה בעין" של הנכסים, וככל שלא ניתן יהיה לבצע חלוקה בעין – היורש המרבה במחיר יזכה לרשת את הנכס.

כמו כן, נכסים אחרים אשר חלוקה שלהם תביא עמה פגיעה בערך שלהם, גם הם יעמדו בפני מכירה למרבה במחיר. גם שטחים חקלאיים, לדוגמא, כאשר הם קיימים בעזבונו של המוריש, יימסרו למי מהיורשים שיוכל לקחת אותם תחת חסותו ולקיים אותם. במידה ואף יורש לא יטול את האחריות על השטחים החקלאיים – גם הם יועמדו למכירה למרבה במחיר.

 

 

פתיחה בהליכי מכירת נכסים על ידי מנהל העיזבון

ככלל, יוכל מנהל העיזבון להתחיל בתהליכי מכירת הנכסים רק לאחר כניסתה לתוקף של תוכנית החלוקה. מנגד, בית המשפט רשאי בהחלט לתת אישור לפתיחה בהליכי מכירת נכסים על ידי מנהל העיזבון ולאפשר לו להתחיל להתקדם עם התהליך. כמובן שבית המשפט מפעיל שיקול דעת נאות במתן האישור הנ"ל ועושה מאמץ להתחשב ברצון, בזכויות ובדעתם של היורשים על פי חוק.

 

 

תרומתו של מנהל העיזבון לתוואי חלוקת הצוואה על פי צו בית המשפט

כפי שהזכרנו קודם לכן, מנהל העיזבון הוא זה שמגיש לבית המשפט את תוכנית החלוקה. במידה ועל תוכנית החלוקה שהכין מנהל העיזבון מסכימים כל היורשים, יוכל בית המשפט להשתמש בה להכרעה. במידה ולא הסכימו כלל היורשים על תוכנית החלוקה, יוכל מנהל העיזבון להגיש תוכנית חלוקה המקובלת בעיניו.

חשוב לציין שתוכנית החלוקה המוגשת לבית המשפט על ידי מנהל העיזבון היא אינה תוכנית מחייבת, ובית המשפט בהחלט עשוי לשנות אותה או לא לעשות בה שימוש כלל, אלא להוציא צו לחלוקה של נכסי העיזבון, כזה שנוסח בהתאם לחוק הירושה.

 

 

על מעורבותו בית המשפט בחלוקת העיזבון

במקרה שבו בית המשפט הוא זה שאמור לתת את הדין על חלוקת הצוואה, עליו כאמור להתייחס לכלל החוקים והסעיפים הנוגעים בדבר. חוק הירושה מפרט בצורה ברורה למדי את סדר היורשים, אופן הירושה ואלמנטים נוספים שיש להביא בחשבון בזמן הכרעת הדין, כמו גם הפעלת שיקול דעת וחשיבה הגיונית בנסיבות המקרים הספציפיים. הכרעה קרה שלוקחת בחשבון אך ורק את החוק היבש היא מצב נדיר, וברוב המקרים ינסה בית המשפט לפעול עד כמה שניתן לטובת היורשים לשם מימוש הזכויות שלהם באופן מלא.

 

 

על חשיבות הסיוע המשפטי בענייני חלוקת ירושה

בכל הנוגע לחוקים, סעיפים והליך משפטי צריך להיות בידיכם הידע המתאים, הכלים הנכונים והיכולת להתמודד עם סיטואציה חדשה ולא מוכרת. לא די בכך שאתם עומדים בפני התמודדות נפשית ורגשית עם מותו של המוריש, כעת אתם עלולים לעמוד גם בפני הליך משפטי וחוסר הסכמה ביניכם לבין היורשים הנוספים. ניתן לומר אם כן, כי אתם עומדים לפתחה של דרך שסופה אינו ידוע. במקום להתמודד עם כל זה לבד – ניתן לקבל ליווי וסיוע מקצועי מטעם עורך דין לנושאי צוואות וירושות, שיוכל לעמוד לצידכם.

 

 

חלוקת צוואה על פי צו בית המשפט בסיוע משפטי – הפתרון הטוב ביותר

בכל הנוגע לצוואות וירושות, בין אם אתם ניצבים בפני חלוקת צוואה על פי צו בית המשפט, בפני עריכת צוואה, התנגדות לקיום צוואה או כל נושא אחר אשר קשור לצוואות וירושות, עורך דין לענייני צוואות וירושות הוא הכתובת הנכונה עבורכם. עורך דין מנוסה ניחן בכישורים, הידע והניסיון הנדרשים על מנת לייצג את האינטרסים שלכם כהלכה, ולהבטיח כי זכויותיכם ישמרו גם במסגרת הליכי חלוקת הצוואה.

 

התכנים בעמוד זה אינם מהווים חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מטעם עורך דין עם התמחות בדיני ירושה ועיזבון, והם מובאים לידיעה כללית בלבד. מידע זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום צורה. במקרה בו נדרש טיפול משפטי בנושא צוואה או ירושה, יש לפנות ישירות לקבלת סיוע מעורך דין מומחה. 

זכותך לדעת! הידעת? למעלה מ50% מהשכירים בישראל זכאים להחזר מס, גובה החזר עומד על 8,000 ש"ח בממוצע! לא צריך עו"ד כדי לבדוק זכאות, לבדיקת זכאות במחשבון קל ונוח לחצו כאן.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
לייעוץ עם עו"ד חייגו עכשיו
עורכת דין הלנה שמחי מומחית בדיני משפחה וירושה
עו"ד משפחה הלנה שמחי - זמינה לייעוץ
לייעוץ עם עו"ד חייגו עכשיו
או השאירו פרטים בטופס:
מידע נוסף
ירושה על פי דין

כל אחד או אחת מאיתנו יודעים שביום מן הימים נצטרך לכתוב צוואה. הצוואה תגדיר באופן מפורט את האנשים שלהם אנחנו מעוניינים להעביר את כל רכושנו

מיסוי צוואה

במדינת ישראל שיעורי המס הם אלו הקובעים איזה סכום כסף נשלם לרשויות עבור הכנסה מסוימת. בנוסף, אנחנו משלמים מיסים גם על הוצאות כמו רכישת בגדים,

הסכם חלוקת עיזבון

מסמך הצוואה מטרתו להגדיר באופן ברור מי הם היורשים של הנפטר ומה יהיה אופן חלוקת הרכוש, הממון והנכסים ביניהם. עם זאת, לעיתים מזומנות, היורשים מעוניינים

עריכת צוואה

אנחנו מקדישים את רוב חיינו הבוגרים לעבודה קשה ומאומצת, על מנת להרוויח את לחמנו בכבוד. עם השנים אנחנו צוברים רכוש ונכסים, וידוע לנו שביום מן

פסילת צוואה

לא מעט אנשים נוטים לחשוב שדי בעצם קיומה של צוואה על מנת לחלק את הירושה ככתוב, אולם לא פעם, במקרים שונים, ניתן לקיים פסילת צוואה.

הסתלקות מעיזבון

מרבית האנשים מודעים לכך שבבוא היום רכושם וממונם של בני המשפחה שלהם יועברו לחזקתכם בירושה. במקרים מסוימים יהיו אלו ההורים, במקרים אחרים האחים, כמו גם

חוק הירושה

חוק הירושה הוא אחד מן החוקים החשובים הקיימים במדינת ישראל, והוא הדין הקובע בכל הנוגע להסדרת הטיפול בענייני צוואות וירושות. במסגרת חוק הירושה קיימת התייחסות

צו ירושה

פעמים רבות, כשאנשים חושבים על המונח 'ירושה' קיימת נטיה להניח כי מדובר על עניין אוטומטי שקורה מעצמו ומתוקף הקשרים המשפחתיים של המוטבים אל הנפטר. לעומת