חוק התיישנות בעבירות מין

חוק ההתיישנות נועד למנוע מצב שבו אדם יגיש תביעה נגד אדם אחר בגין חוב או עוולה, לאחר שנים רבות של שתיקה. באופן כללי, התיישנות נכנסת לתוקף באופן אוטומטי אם התובע התמהמה בגביית החוב או בתביעת פיצויים כנגד אדם שעשה לו עוול. כאשר מדובר בעבירות מין, תקופת ההתיישנות היא ארוכה מאוד.

בנוסף, חשוב להבחין אם מבצע העבירה הוא בן משפחה, קרוב משפחה או אדם זר. מה בין עבירות מין לעבירות אחרות בכל מה שנוגע לתקופת ההתיישנות? מדוע קצב המחוקק תקופת התיישנות ארוכה על עבירות מין? למה חשוב לשכור עורך דין לצורך הגשת תביעה בגין עבירות מין? בשורות הבאות נעסוק בנושא כאוב המעורר התלבטויות וחילוקי דעות רבים.

 

מהי בעצם התיישנות ומה המשמעות שלה

לפני שנעסוק בנושא המאמר, שהוא התיישנות בעבירות מין, חשוב להבין תחילה מהי התיישנות ומה ההיגיון מאחוריה. ובכן ההתיישנות פירושה העדר היכולת החוקית לתבוע תמורה לעבירה או לחוב כספי, בתום תקופה המצוינת בחוק.

המטרה של ההתיישנות היא להעניק יציבות והתנהלות נכונה, תוך הפחתת החשש מפני תביעה בלתי צפויה בגין חוב ישן שלא ניתן להוכיח לא את עצם הקיום שלו מצד אחד ולא את טענות ההגנה בגינו מצד שני. בתחומים שונים נקבעו תקופות התיישנות שונות, כאשר העבירות שעליהן תקופת ההתיישנות הארוכה ביותר הן עבירות מין.

בנוסף לאמור לעיל, חשוב לדעת שיש גם עבירות שעליהן אין התיישנות, ובראשן עבירת רצח, החל מרצח אדם יחיד וכלה ברצח עם.

 

ההתיישנות על עבירות מין לעומת תקופת ההתיישנות על עבירות אחרות 

כאמור לעיל, המחוקק קבע תקופת התיישנות שונה על עבירות מין, שהיא ארוכה מאוד ביחס לכל עבירה אחרת למעט עבירות רצח, רצח עם ורצח בנסיבות מחמירות, שעליהן אין התיישנות. באשר לשאר העבירות, המחוקק יוצא מנקודת הנחה שאם אדם לא הגיש תביעה בגין עבירה שנעשתה או חוב שפלוני חייב לו, הרי שעצם אי הגשת התביעה יש בה אלמנט של מחילה.

יש משמעות מבחינה חוקית להימנעות מהגשת תביעה, גם אם התביעה היא לגיטימית לגמרי – חוב עבור מוצר או שירות שנרכש, חוב בגין הלוואה שלא הוחזרה וכיוצא באלה. כשמדובר בעבירות מין, תקופת ההתיישנות שנקבעה בחוק היא ארוכה. נפגעי עבירת מין יכולים להגיש תביעה גם בהגיעם לגיל 38, על עבירות במשפחה שבוצעו כנגדם בילדותם.

 

מהי תקופת ההתיישנות על עבירות מין

כשעוסקים בהתיישנות על עבירות מין ההתייחסות שונה, כאמור, מהיחס של המחוקק לכל עבירה אחרת. מה שמשפיע על אורך תקופת ההתיישנות הוא ההשפעה מרחיקת הלכת של העבירה והעובדה שלעיתים קרובות מאד לוקח זמן רב עד שקורבן העבירה מוצא את הכוח הנפשי ואת היכולת להתלונן.

תקופת ההתיישנות על עבירות מין היא שונה עבו עבירות מין בתוך המשפחה ועבירות מין מחוץ למשפחה, ובהתאם לגילו של הנפגע במועד ביצוע העבירה (קטין או בגיר):

  • התיישנות על עבירות מין מחוץ למשפחה כשהנפגע קטין: אם העבירה התבצעה כאשר הנפגע או הנפגעת היו קטינים, כי אז מניין הימים להתיישנות מתחיל כאשר נפגע הבירה מגיע לגיל 18 שנים. מאותו הרגע, ולמשך תקופה של עשר שנים, נפגע העבירה יכול להגיש תביעה כנגד מבצע העבירה.
  • עבירות מין מחוץ למשפחה כשהנפגע בגיר: במקרה כזה, ההתיישנות בגין ביצוע העבירה עומדת על תקופה של עשר שנים מרגע ביצוע העבירה.
  • עבירות מין בתוך משפחה כשהנפגע קטין: במקרה כזה, מניין הימים להתיישנות מתחיל כאשר הקטין מגיע לגיל 28 שנים. מאז, תקופת ההתיישנות היא של 10 שנים. המשמעות היא שנפגע העבירה יכול לתבוע את מבצע העבירה, אם הוא קרוב משפחה, גם בהגיעו לגיל 38 שנים.
  • עבירת מין בתוך המשפחה כשהנפגע בגיר: גם כאן, תקופת ההתיישנות היא 10 שנים מרגע ביצוע העבירה.

 

מדוע קצב המחוקק תקופת התיישנות ארוכה על עבירות מין

עבירות מין, להבדיל ממרבית סוגי העבירות האחרות, היא עבירה שבה קורבנות רבים נוטים להדחיק את האירועים. לא אחת קרה שאירועים מהסוג המתואר צפו ועלו עשרות שנים אחרי ביצוע בעבירות בפועל. ההשפעה מרחיקת הלכת של העבירות והתקופה הארוכה הנדרשת לקורבנות על מנת להתעורר ולהגיש תביעה כנגד מבצע העבירה, מחייבת התחשבות של המחוקק.

גיל 28 הוא גיל מבוגר יחסית. עם זאת, בגיל הזה הקורבן אמור להיות אדם עצמאי ויציב מבחינה רגשית, אישית וגם פיננסית. הפחתת התלות הנפשית והכלכלית במשפחה מאפשרת לקורבן העבירה בגילאים הללו למצות את הדין עם העבריין בלא כל חשש מפגיעה ישירה או עקיפה לרשותו עומדות עשר שנים תמימות להגשת התביעה ומיצוי הדין עם התוקף.

 

למה חשוב לשכור עורך דין לצורך הגשת תביעה בגין עבירות מין

עבירות מין הן מסוג העבירות שההתמודדות איתן לעולם אינה עושה חסד עם הקורבן. אם הוא מתלונן, הוא זוכה לקיתונות של לעג וחווה מצב של בושה והתנכרות, בעיקר אם מדובר בעבירות מין בתוך המשפחה. אם הוא לא מתלונן, הכעס וחוסר האונים מכרסמים בו ומשפיעים על מהלך החיים שלו.

ההחלטה להגיש תביעה איננה פשוטה ולרוב למתלונן יש יכולת מוגבלת להתמודד עם התוצאות. מדובר בחקירות פולשניות ופוגעניות המחזירות אותו שוב ושוב לתקופה החשוכה של חייו. עורך דין מיומן מלווה את קורבן העבירה, מנחה אותו ומסייע לו.

כמו כן, עורך הדין אחראי על ניווט התביעה וקביעת ההתנהלות אל מול מבצע העירה מצד אחד והמערכת המשפטית מצד שני. לעורך דין פלילי איכותי יש חלק משמעותי בהצלחת התביעה.

 

התוכן המוצג במאמר שלהלן מובא לידע כללי בלבד, אינו בגדר מידע משפטי מחייב, ואין לפעול על פיו או להסתמך עליו בשום צורה שהיא. במידה ועולה הצורך בהכוונה משפטית, ליווי משפטי או ייצוג משפטי הנועד לסייע במקרה ספציפי, יש לפנות ישירות לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין פלילי בעל רישיון. 

פירוש המושג הינו חוסר יכולת חוקית להגיש תביעה לקבלת תמורה בגין עבירה שבוצעה או בגין חוב כספי. התקופה שבה ניתן לנהל הליך פלילי או אזרחי נגד אדם מסוים הינה מוגבלת ולפיכך, קיים מועד שהחל ממנו ואילך, כבר לא ניתן יהיה להגיש כתב אישום נגד אדם, בשל חוק ההתיישנות.

מטרתו של חוק ההתיישנות הינה למנוע מצב של הגשת תביעה נגד אדם בשל חוב שהוא חייב או בשל עבירה שביצע, לאחר שנים רבות. באמצעות חוק זה, ניתן יהיה לשמור על סדר ויציבות בכל הקשור לתביעות וחוק ובכך להימנע ממצב בו תהיה תביעה בלתי צפויה, שבשל התיישנותה ,קשה מאוד יהיה להציג הוכחות לגביה.

לפי חוק, תקופת ההתיישנות של תביעה מסוימת תיקבע בהתאם לסוג העבירה ולרמת חומרתה:
בעבירה מסוג חטא, שעונש המאסר עליה איננו עולה על שלושה חודשים, תקופת ההתיישנות שלה תהיה שנה אחת.
בעבירה מסוג עוון, שעונש המאסר הניתן בגינה עולה על חודשים, אך איננו עולה על שלוש שנים, תהיה תקופת ההתיישנות חמש שנים.
בעבירה מסוג פשע, שעונש המאסר עליה עולה על שלוש שנים, תהיה תקופת ההתיישנות 20 שנים.

ככלל, רוב עבירות המין מסווגות כפשע ולכן, ההחמרה עליהן הינה גבוהה ביותר. יחד עם זאת, ישנן עבירות מין הנחשבות כעוון או כחטא.

רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?
עורך דין פלילי סיוון כהן

עו”ד פלילי – סיוון כהן

שמי סיוון כהן ואני עורכת דין פלילי בעלת תואר ראשון במשפטים LL.B. ותואר שני בהצטיינות, שניהם באוניברסיטת בר אילן. התחלתי את דרכי בתחום המשפט הפלילי עוד בהיותי סטודנטית במשרד עריכת דין מוכר עד לפתיחת משרד עו"ד פלילי עצמאי. משנת 2011 אני מנהלת משרד עורכי דין פרטי ומעניקה שירות מקצועי בתחום הפלילי. המשרד שלנו נותן ליווי צמוד לקהל הלקוחות שלנו משלב החקירה ועד לתום ההליכים. הליווי כולל בתוכו: ייצוג בהליכי מעצר, ניהול תיקי הוכחות, עררים וערעורים ועוד. המשרד שלנו מעניק את השירות המקצועי והמסור ביותר לכל לקוחותינו.

או השאירו פרטים בטופס ❯

מידע נוסף סביב הנושא

תקיפה מינית

ההגדרה של תקיפה מינית והצורה שבה התרבות והחוק מתייחסים לנושא השתנתה באופן ניכר לאורך השנים וממשיכה להשתנות בימים אלו. ההגדרה הזו משתנה בין תרבויות שונות

ביצוע מעשי סדום – עונש

עבירות מין נמנות עם העבירות הפליליות החמורות ביותר שעבריין יכול לבצע. מערכת המשפט במדינת ישראל מתייחסת בחומרה רבה לעבריינים שנמצאים אשמים בביצוע עבירות מין, בניסיון

הפצת סרטון מיני באינטרנט

כניסתו של האינטרנט אל חיינו לפני כמה עשורים הביאה איתה, אמנם, לא מעט דברים חיוביים, אך לצידם ניתן להבחין בקלות גם בלא מעט תופעות שליליות

עבירות מין במחשב – עונש

מהרגע שבו רשת האינטרנט נכנסה לחיינו, הם השתנו מן הקצה אל הקצה. פעולות שנדמה היה שלא נוכל לבצע לעולם מתבצעות היום בלחיצת כפתור, ונפתחו בפנינו

מעשה מגונה בפומבי – עונש

ישנם מעשים שעשייתם במרחב הציבורי מהווה עבירה חמורה על החוק. מעשה מגונה בפומבי נמנה עם סוגי המעשים האלה, והוא כולל פעולות שמתבצעות לשם גירוי, פרובוקציה,

מעשה מגונה בפומבי

בעולם שלנו קיימים כל מיני קודי התנהגות, שעליהם אנחנו צריכים לשמור על מנת לעמוד בסטנדרטים הנורמטיביים של החברה. לצד קודי התנהגות אלו, שהם מעין חוקים

עבירות מין במחשב

עם הקטגוריות הבעייתיות יותר של עבירות פליליות בישראל ניתן למנות עבירות מין. עבירות מין הן כל פגיעה בזולת שהיא בעלת מאפיינים מיניים. בעידן המודרני, עבירות

עבירות מין במשפחה

עבירות מין במשפחה הן מעשים של פגיעה מינית המתבצעים בתוך התא המשפחתי. אלו הן עבירות פליליות אשר פוגעות באופן חמור ביותר בביטחונם האישי ובצנעתם של

עבירות אונס – עונש

עבירות אונס ידועות בחוק העונשין בישראל בתור “עבירות אינוס”. אלו הן עבירות פליליות חמורות ביותר, אשר במסגרתן מתבצעת בעילת אישה ללא הסכמתה המפורשת. בין אם

עורך דין הטרדה מינית

חרף העובדה שחלפו למעלה מ – 20 שנים מאז שנחקק החוק למניעת הטרדות מיניות בישראל, גם בשנת 2021 תופעת ההטרדה המינית, טרם פסה מן העולם.

עריכת דין פלילי
עורך דין פלילי סיוון כהן - איתך לאורך כל הדרך!
עורך דין פלילי סיוון כהן
חבל שתשלם מחיר כבד! שיחת ייעוץ שֶׁתַּחֲסֹךְ לך טעויות של בית סוהר.