התיישנות רישום פלילי

משמעותו של המושג התיישנות רישום פלילי, אומר שלאחר פרק זמן מסוים, כפי שנקבע בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, לא יהיה המידע על העבירה הפלילית זמין עוד. רק גורמים הקבועים בחוק, כמו צה”ל ומשטרת ישראל, יוכלו להיות חשופים למידע זה, בעוד ששאר הגופים או הגורמים השונים לא יוכלו לראות את הרישום הפלילי של האזרח ולעשות בו שימוש לקבלת החלטות שונות.

פרק הזמן המוגדר להתיישנות רישום פלילי תלוי בעבירה שבוצעה ובגילו של העבריין.

 

איך מחושב זמן ההתיישנות לרישום הפלילי?

על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, נקבעו מספר תקופות התיישנות, האומרות שלא יהיה אפשר לקבל מידע על העבירה. תקופת הזמן מחושבת מיום גזר הדין, על פי התחשיב הבא: אם הוטל מאסר של עד שנה- פרק זמן ההתיישנות נקבע לזמן המאסר ועוד שבע שנים; אם הוטל מאסר של עד חמש שנים- פרק זמן ההתיישנות הוא זמן המאסר ועוד עשר שנים; עונש מאסר של מעל חמש שנים מעלה את זמן ההתיישנות לרישום הפלילי לזמן המאסר ועוד כפל התקופה אך עד חמש עשרה שנה.

חישובי פרק הזמן להתיישנות רישום פלילי לקטין שעבר עבירה יהיו שונים במקצת. על פי החוק, אם הוטל על הקטין מאסר של עד שלוש שנים – ההתיישנות תחושב על פי שנות המאסר ועוד חמש שנים; מועד ההתיישנות על עונש מאסר של קטין עד חמש שנים יחושב על פי תקופת המאסר ועוד שבע שנים; ותקופת מאסר של יותר מחמש שנים- זמן ההתיישנות יחושב על פי שנות המאסר ועוד עשר שנים.

 

האם ישנם חריגים לעניין פרק הזמן שנקבע להתיישנות רישום פלילי?

החוק מפרט מספר חריגים בהם אפשר יהיה לתת מידע על העבירה ועל עובר העבירה, גם אם חלף פרק הזמן הקבוע בחוק. חריג אחד הוא כאשר האדם לא מיצה את כל פרק זמן העונש שנקבע לו, כולו או חלקו. החריג השני בו יהיה אפשר למסור מידע גם לאחר זמן התיישנות רישום פלילי, הוא כאשר בפרק הזמן שהוגדר כהתיישנות, האדם עבר עבירה נוספת. מנגד, פרק הזמן שנקבע להתיישנות הרישום יכול גם להתקצר.

חוק המרשם הפלילי מאפשר לנשיא לבטל או לקצר את תקופת ההתיישנות לרישום הפלילי, על ידי בקשת חנינה. לשם בקשת החנינה, אין צורך בייצוג של עורך דין פלילי, אולם רצוי להתייעץ עימו לגבי מועד הבקשה, תוכנה ומהותה.

 

התיישנות רישום פלילי

עבירות שאין עליהן התיישנות רישום פלילי

למרות שהתיישנות רישום פלילי מנסה להיטיב עם העבריינים לאחר שריצו את עונשם, ולתת אופק של תקווה וזכות לפתוח דף חדש, ישנן עבירות שלא תחול עליהן התיישנות. עבירות אלו כוללות עבירות שעונשן מוות, עבירות נגד האנושות, עבירות שעונשן מאסר עולם והעונש הניתן בגינן הוא מאסר בפועל של למעלה מעשר שנים ועבירות אחרות העוברות על חוקים מסוימים, כמו חוק למניעת הסתננות או טרור, שהוטל עליהן מאסר של למעלה מחמש שנים.

עבירות אלו לא מתיישנות או נמחקות, והעובר עליהן יידרש לאחריות מלאה עליהן, גם אם עבר פרק זמן משמעותי מאז הביצוע. מן העבר השני, ישנן עבירות שהרישום בגינן מתיישן באופן מיידי. תקופות קצרות של התיישנות יהיו כאשר בית המשפט דן נאשם ללא הרשעה, כאשר קיבל הנאשם צו מבחן בלבד וכאשר מדובר על נאשם קטין, מתחת לגיל 16.

 

מהן ההשלכות של התיישנות הליך פלילי?

התיישנות הליך פלילי מסייעת לעובר העבירה לא לספק מידע על העבירה שביצע, לאחר פרק הזמן האמור. כך, יוכל האדם לקבל הזדמנות שווה במגוון סיטואציות ולמעשה לצמצם את השפעת העבירה על חייו. גם אם נשאלה שאלה בדבר העבירה, לא חייב עובר העבירה לגלות אותה, ועדיין לא יישא באחריות פלילית על כך.

מעבר לכך, גם אם נשללה מהאדם זכות בעבר, עקב העבירה, לאחר ההתיישנות, זכות זו אמורה לחזור אליו. פעמים רבות, מגלים עוברי העבירות, כי מעסיקים מסוימים מעוניינים בהצגת הרישום הפלילי. סעיף זה בחוק נועד לסייע להם למצוא מקום עבודה ולהתחיל את חייהם מחדש.

 

איך ומי יכול לראות את המרשם הפלילי?

את המרשם הפלילי, יכול כל אדם לראות בעצמו באופן עצמאי, בתחנת המשטרה, באמצעות המש”ל (מרכז שירות לאזרח). בדרך כלל, יקבל אדם לידיו רק את העמוד הראשון של המרשם, ומי שעבר עבירה יקבל זאת בדף נפרד. כך יוכל האדם לתת למעסיק או לגורם אחר רק את העמוד הראשון שברשותו. כדי לבדוק את המרשם הפלילי, את סיווג העבירה אם נעשתה ומועדה, אין צורך בייצוג של עורך דין פלילי.

עם זאת, כדאי להתייעץ עם עורך דין פלילי, כאשר ישנה דרישה מגורם כלשהו לבדוק את התדפיס הפלילי, לפני שתם פרק זמן ההתיישנות. יש לזכור כי רישומים אלה הינם חסויים, וניסיון להשיג את התדפיס בדרך לא חוקית נחשבת לעבירה פלילית.

 

בשורה התחתונה

התיישנות רישום פלילי היא פרק הזמן הקבוע בחוק שלאחריו רישום העבירה אינו זמין למרבית הגורמים. פרק זמן זה מתבסס על סוג העבירה, משך זמן הענישה הניתן בגינה וגיל עובר העבירה (במושגי קטין או בגיר). לאחר תקופת ההתיישנות לרישום הפלילי, אין עובר העבירה חייב בדיווח אודותיה, ולמעשה אין גישה לרישום הפלילי של אותו אדם.

סעיף ההתיישנות בחוק, נועד לתת לעובר העבירה את היכולת לחזור למוטב ולחברה, מבלי שהעבירה שביצע בעבר ולא שב אליה, תמשיך לרדוף אותו גם בעתיד.

 

התוכן המוצג במאמר שלהלן מובא לידע כללי בלבד, אינו בגדר מידע משפטי מחייב, ואין לפעול על פיו או להסתמך עליו בשום צורה שהיא. במידה ועולה הצורך בהכוונה משפטית, ליווי משפטי או ייצוג משפטי הנועד לסייע במקרה ספציפי, יש לפנות ישירות לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מול עורך דין פלילי בעל רישיון.

עריכת דין פלילי
עורך דין פלילי סיוון כהן - איתך לאורך כל הדרך!
מדובר בתיקים פליליים שהוגשו בבית המשפט ואדם הורשע בגינם, לאחר הליך פלילי שעבר. הרישום הפלילי של כל אדם במדינת ישראל מעוגן בחוק המרשם הפלילי. התיישנות רישום פלילי משמעותה שהוא נסתר מעיני גופים שונים, שבשל כך, כבר אינם יכולים לקבלו.
התיישנות רישום פלילי נקבעת בד”כ בהתאם לחומרת העבירה שבוצעה והיא מחושבת באופן הבא: משך תקופת המאסר שניתן כעונש + התקופה שנקבעה לפי חוק, לדוגמא: עונש מאסר למשך שלוש שנים, תקופת ההתיישנות בגין הרישום הפלילי תהיה: 3 שנים + 7 שנות התיישנות ובסה”כ 10 שנים.
בכדי לקצר את תקופת ההתיישנות, על הנאשם לפנות לנשיא המדינה בבקשה לחנינה, על מנת שיקצר את תקופת ההתיישנות ואת מחיקת הרישום הפלילי.
ישנן עבירות שחוק התיישנות הרישום הפלילי לא תחול עליהן, כגון: עבירות שנעשות נגד האנושות, עבירות שעונשן מאסר עולם ועוד.
הכנה לחקירה משטרתית

בעמוד זה אסביר לך באופן אישי איך להתכונן לפני חקירה משטרתית בצורה טובה ומלאה, ואיך נראה התהליך המלא אם תבקש להכין את עצמך דרכי לחקירה.

עילות מעצר

המעצר הוא אחד מהשלבים הראשונים של החקירה המשטרתית, כאשר חשוב לשים לב להבדל בין מעצר ובין מאסר שהוא השלב הסופי של ההליך המשפטי. המטרה העיקרית

צו הרחקה

איש מאיתנו לא דמיין את עצמו בסיטואציה שבה הוא צריך צו הרחקה שכן אדם אחר מטריד אותו, מאיים עליו או פוגע בו. עם זאת, בשלב

דין משמעתי

כל גוף במדינת ישראל כפוף בצורה כזאת או אחרת לדין הפלילי, והם מחויבים לציית לכללים על מנת שלא למצוא את עצמם מסתבכים עם החוק. אך

מעצר ימים

בהליך פלילי ישנם שני סוגים של מעצרים. האופציה הראשונה היא מעצר עד תום ההליכים, שבוודאי שמעתם עליו לא מעט באמצעי התקשורת. האופציה השנייה היא מעצר

פסקי דין פלילי

פסקי דין פלילי פסקי דין פלילי יכולים להיות ברוב המקרים לא פשוטים בכלל, אנשים נורמטיביים מוצאים את עצמם מסתבכים בפלילים ללא כל התראה מוקדמת. בחלק

העונשים עבור עבירות הימורים

התמכרות להימורים נחשבת כיום לאחת ההתמכרויות הנפוצות ביותר, אחרי התמכרות לאלכוהול וסקס. יחד עם זאת, חשוב לזכור כי הימורים יכולה להוות גם עבירה פלילית, אשר

חלופת מעצר

במדינת ישראל המעצר איננו נחשב בתור עונש, והמטרה העיקרית שלו זה לאפשר למשטרה לפעול ולאסוף ראיות ללא שיבושים. כמובן שעבור הנאשם, שלב המעצר הינו שלב

חקירה באזהרה או חקירה פלילית במשטרה

משרדנו מתמחה בייצוג נאשמים שזוהי הסתבכותם הראשונה והם לרוב נעדרי עבר פלילי. ייצוג נאשמים נעדרי עבר פלילי דורש התייחסות מיוחדת ושונה, שכן מדובר בנאשמים שלהם

מחיקת רישום פלילי

א’ מתל אביב התראיין לעבודה חדשה ומכובדת בחברת אבטחה ידועה. הוא צלח את שלב המיונים הראשון בתהליך ונקבע לו מועד לראיון אישי שאליו התבקש להביא

סעיף 60א – שימוע

הגשת כתב אישום או פתיחת תיק פלילי נגד נאשם זה מאורע קריטי אשר יכול להשליך רבות על עתידו האישי והמקצועי. ברוב המקרים מדובר במכשול קריטי

שחרור בערבות

מידיי יום אנו נחשפים בתקשורת לאנשים רבים אשר נעצרים מסיבות כאלה ואחרות, ובאופן טבעי לכל מקרה ישנם את הנסיבות הקשורות אליו. לביטוי “מעצר” ישנן משמעויות

כתב אישום תכנון ובניה

רבים מאיתנו קונים דירות וחולמים להרחיב אותן. אנחנו רוצים שהדירה תכלול גם מרפסת, חלון גדול, גינה או שפשוט יש לנו על יד הבית שטח נפלא

מעצר עד תום ההליכים

אחד מסוגי המעצר הנפוצים ביותר במשפט הפלילי הוא מעצר עד תום ההליכים, או כפי שנוהגים לכנות אותו בתור “העמדה לדין”. לרוב מעצר מהסוג הזה מגיע מיד

משפט פלילי

העידן שבו אנחנו חיים הוא עידן שבו כולנו מרגישים מאוד מתקדמים וטכנולוגיים. בלחיצת כפתור אחת אנחנו יכולים ליצור קשרים עם אנשים שנמצאים מעבר לים, לעשות

עדות כבושה

בכל הליך משפטי חשוב מאוד לשים את כל האמת על השולחן, על מנת שיהיה ניתן לקבל את התמונה המלאה וכך להגיע אל חקר האמת. ישנם

הפרת זכויות נחקר

עורכי דין פליליים מומחים בשלל זכויות הנחקר והסעיפים שלהם, ויודעים איך מביאים למצב שבו החוקר הופך לנחקר במידה ועבר את הגבולות אותן החוק מתיר לו.

שינוי עילת סגירת תיק

הילה היא סטודנטית וחיילת משוחררת, שהואשמה בעבירה של גניבה ממעביד עת רשמה שעות עבודה שבהן לא עבדה. כעת בהליך הפלילי-משפטי שהילה מצויה בו, עבירה זו

זכויות אדם

זכויות אדם הן זכויות הניתנות לכל אדם באשר הוא אדם, ללא קשר לדתו, למוצאו, למינו או לכל תכונה אחרת אשר הוא בא איתה. חשוב מאוד

זכות השימוע

זכות השימוע הינה זכות חדשה יחסית אשר הפכה להיות מוכרת באופן רשמי רק בזמן האחרון. עד לא מזמן זכות השימוע הייתה קיימת רק עבור נבחרי

עורך דין פלילי תותח

ישנם סוגים שונים של עורכי דין. בשנים האחרונות תחום עריכת הדין הפך למגוון, כאשר כיום ניתן למצוא כמות גדולה של עורכי דין הפועלים במדינת ישראל.

פסילת שופט

בתור אזרחים במדינת ישראל, אתם זכאים למשפט הוגן ותקין. לפיכך טוב לדעת שניתן לבחון את התנהלות השופט שניצב מולכם ובמידת הצורך לערער על התנהלותו במשפט

זכויות הנחקרים והעצורים

מרבית החשודים שנעצרים או מזומנים לחקירה משטרתית, למעשה אינם מוכנים לאירוע המכונן, שתופס אותם בהפתעה. כתוצאה מכך, מתקשים נחקרים ועצורים בהליכים פליליים, להיערך כראוי להליך

עורך דין פלילי מחירון

תחום עריכת הדין הפך למגוון ביותר בשנים האחרונות. כיום כל אחד יכול להגיע למצב בו הוא נזקק לשירותיו המקצועיים של עורך דין ואפילו לסיוע מעורך

מחיקת רישום פלילי לפני הגיוס

תקופת הצבא היא תקופה חשובה ומשמעותית מאוד בחייו של כל אדם בישראל. אולם על מנת שהשירות הצבאי גם יסתיים ברגל ימין, חשוב לפעול במהלכו למחיקת

עורך דין פלילי מומלץ

חיפשתם עורך דין פלילי מומלץ? על מנת שנוכל לסייע לכם במציאת עורך דין פלילי כזה, חשוב להבין מהם הקריטריונים שהופכים עורך דין פלילי לאיש מקצוע

איך לבחור עורך דין פלילי

זקוקים לשירותיו של עורך דין פלילי? חשוב לדעת שישנם מספר פרמטרים אשר הופכים את הבחירה בעורך דין פלילי לבחירה נבונה ומועילה שמשרתת את צרכיו של

עורכת דין פלילית

עורכת דין פלילית היא אשת מקצוע המתמחה בתחום המשפט הפלילי, ומוסמכת לייצג חשודים ונאשמים בתיקים פליליים אשר נוגעים לעבירות פליליות לסוגיהן השונים. במסגרת תחומי אחריותה,

עורכי דין פליליים מובילים

עורכי דין פליליים הם עורכי דין המתמחים בתחום המשפט הפלילי בישראל, ומספקים שירותי ייעוץ, ליווי וייצוג של חשודים ונאשמים בהליכים הפליליים בהם הם מעורבים. בהתאם

עורכי דין פליליים הטובים ביותר

עורכי דין פליליים הם עורכי דין שתחום עיסוקם והתמחותם הינו תחום המשפט הפלילי. עורכי דין פליליים מציעים שירותי ייעוץ וייצוג לחשודים ונאשמים בהליכים פליליים מסוגים

סוגי המעצרים הקבועים בחוק

אנו חיים במדינת ישראל, שהיא מדינת חוק לכל דבר ועניין. לפיכך כאשר מתבצעת עבירה על החוק, אחד מן התהליכים שבאמצעותם רשויות האכיפה והחוק אוכפות את

סיוע לדבר עבירה פלילית

אנו חיים במדינת חוק ולפיכך כל אדם שהיה שותף לביצוע עבירה פלילית מכל סוג שהוא, נדרש לתת את הדין על כך. סיוע בדבר עבירה פלילית

מי זכאי לחנינה

החוק במדינת ישראל קובע כי לאדם אשר ביצע פשע מסוים עשויה להינתן חנינה בתנאים מסוימים. המסגרת המוכרת ביותר לקבלת חנינה, היא חנינה מנשיא המדינה. אולם

חופשת אסירים

אסירים במדינת ישראל הם אזרחים לכל דבר ועניין אך מטבע הדברים, יש להם זכויות מוגבלות יותר משל האזרח הממוצע וחופש פעולה מצומצם יותר. אחת הזכויות

חוק אי הפללה בישראל

בתור אזרחים במדינת ישראל, אתם זכאים לבקש להמיר קנסות משטרתיים בברירת משפט בתנאים מסוימים. אחד מההליכים היותר מקובלים נוגע לחוק אי הפללה בישראל על שימוש

חיפוש לא חוקי של המשטרה

משטרת ישראל ורשויות האכיפה זכאים בהחלט להגיע לביתם של אזרחים מסוימים בזמן נתון כדי לבצע חיפוש לטובת חקירה משטרתית. עם זאת, יש לדעת שחיפוש בביתו

יחסי הסגרה בין מדינות

אנו חיים בעולם גלובלי בו אנשים שהם אזרחיה של מדינה אחת, עשויים לנהל את חייהם במקביל במדינה אחרת. אזרחים אלו יכולים לבצע עבירות במדינה שבה

מהו משפט בדלתיים סגורות?

הליכים משפטיים במדינת ישראל מתנהלים במגוון מתכונות. אחת הדרכים לשמירה על הליך משפטי תקין בתחום הפלילי, נקראת “משפט בדלתיים סגורות”. מטרתו של משפט בדלתיים סגורות

מאסר עולם בישראל

מאסר עולם הינו העונש השני החמור ביותר הניתן בישראל לעבריינים מורשעים, בדרך כלל בגין רצח או בגידה במדינה. עונש זה הינו השני בדרגת חומרתו לפי

עבירת סחר בבני אדם

לכאורה, ניתן היה לטעון כי תופעת הסחר בבני אדם פסה מן העולם כבר לפני יותר ממאה שנים. אולם הלכה למעשה, תופעה מטרידה זו מוסיפה להתקיים,

מונחים משפטיים בתחום הפלילי

מי שעוסקים בפלילים כעניין שבשגרה, מכירים קרוב לוודאי מושגים משפטיים בתחום הפלילי באופן המעניק להם מיומנות בקריאת טקסטים המתייחסים לתחום. ואולם מי שרק מתעניינים בתחום

עונשים על פגיעה בהליך משפטי

לכל אדם יש זכות להליך משפטי הוגן. נשמת אפה של מדינה דמוקרטית היא היכולת לספק לכלל אזרחיה את הזכות להיאבק בבית המשפט על חפותם, ובמידת

הדרכים להקלה בעונש מאסר עולם

עונש מאסר עולם הינו עונש חמור אשר שולל מהאסיר את החופש לחיות חיים נורמטיבים ומרחיק אותו מהחיים הציבוריים והקהילתיים. מאסר עולם ניתן לאחר כתב אישום

ועדת שחרורים

ועדת שחרורים ממונה מכוח הוראת סעיפים 32 ו – 33 לחוק שחרור על תנאי ממאסר. ועדת שחרורים רגילה או מיוחדת כוללת שופט שלום או מחוזי

זימון לחקירה במשטרה

זימון לחקירה במשטרה הינו צעד שמאיים על רבים, עוד בטרם התחילה החקירה עצמה. החשש קיים תמיד, במיוחד עבור אותם אנשים, אשר לא היה להם ניסיון

עבירות ועונשים בבית סוהר

הכניסה לבית הסוהר היא עונש חמור, אשר שולל מהאדם את חירותו באופן המשמעותי ביותר הקיים. החיים בתוך בית הכלא הם קשים וקשוחים, ועל האסירים ללמוד

נסיבות הוצאת צו הרחקה

משמעותו של צו הרחקה היא למנוע מאדם אחד להתקרב לאחר, משום החשש להטרדות, איומים או התעללות. הוצאת צו הרחקה יכולה להיעשות מכוח ובהתאם לאחד משני

הזכות לביטחון

הזכות לחיים ולביטחון ולשלמות הגוף יוצאת מנקודת הנחה שכל פגיעה בחייו של אדם או בשלמות גופו תיחשב למעשה פסול ובלתי מוסרי, שגם גופי הצדק וגם

עורך דין פלילי בחולון

החוק הישראלי מגדיר מנעד רחב מאוד של עבירות בתור עבירות פליליות. עבירה על אחד מסעיפי חוק העונשין עשוי להוביל אתכם לחקירה ואף להגשת כתב אישום

עורך דין פלילי בפתח תקווה

עורך דין פלילי הוא גורם המקצוע המתמחה בכל הנוגע למשפט והחוק הפלילי בישראל, בדגש על חוק העונשין וההליך הפלילי. באתר שלנו – הנבחרת המשפטית תוכלו

עורך דין פלילי בראשון לציון

הדין הפלילי הינה אחת ההתמחויות המרתקות ביותר הקיימות בעולם עריכת הדין. מדובר בתחום רחב מאוד הכולל בתוכו מספר רב של סעיפי חוק, מקרים מעניינים ואירועים

עורך דין פלילי בתל אביב

לחוק העונשין במדינת ישראל ישנו תפקיד חשוב מאוד והוא שמירה על הזכויות והבטחון של כל אדם ואדם. כחלק מכך חוק העונשין מציג בתוכו עבירות של

עורך דין פלילי ברמת גן

עורך דין פלילי הינה אחת ההתמחויות המרתוק ביותר הקיימות בתחום המשפט ועריכת הדין. מדובר במקבץ חוקים רחב, הכולל בתוכו דקויות של נסיבות, מקרים וסיפורים אנושיים.

עורך דין פלילי בבני ברק

במידה וראיתם את הסדרה המדריך לרוצח אתם יכולים להבין שכל אדם, אפילו המשכיל והנורמטיבי ביותר עשוי להיות מעורב בעבירה פלילית. כמובן שמדובר על סדרה המגזימה

אז מה היה לנו עד עכשיו?
עורך דין פלילי סיוון כהן

עו”ד פלילי – סיוון כהן

שמי סיוון כהן ואני עורכת דין פלילי בעלת תואר ראשון במשפטים LL.B. ותואר שני בהצטיינות, שניהם באוניברסיטת בר אילן. התחלתי את דרכי בתחום המשפט הפלילי עוד בהיותי סטודנטית במשרד עריכת דין מוכר עד לפתיחת משרד עו"ד פלילי עצמאי. משנת 2011 אני מנהלת משרד עורכי דין פרטי ומעניקה שירות מקצועי בתחום הפלילי. המשרד שלנו נותן ליווי צמוד לקהל הלקוחות שלנו משלב החקירה ועד לתום ההליכים. הליווי כולל בתוכו: ייצוג בהליכי מעצר, ניהול תיקי הוכחות, עררים וערעורים ועוד. המשרד שלנו מעניק את השירות המקצועי והמסור ביותר לכל לקוחותינו.

או השאר פרטים בטופס ❯
שתף/י מאמר זה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram