הסכמי ירושה והסתלקות מירושה

תוכן עניינים

זכותך לדעת! הידעת? למעלה מ50% מהשכירים בישראל זכאים להחזר מס, גובה החזר עומד על 8,000 ש"ח בממוצע! לא צריך עו"ד כדי לבדוק זכאות, לבדיקת זכאות במחשבון קל ונוח לחצו כאן.

הצוואה נועדה לקבוע באופן חד משמעי מי יהיו יורשיו של אדם לאחר שילך לעולמו, ובאיזה אופן יחולק עזבונו ביניהם.

אולם קיימים מקרים רבים בהם הנפטר לא דאג לערוך צוואה מבעוד מועד, או לחילופין – מקרים בהם כן קיימת צוואה, אך היורשים חפצים בשינוי אופן חלוקת הירושה ביניהם, בניגוד למתווה החלוקה שהוגדר בה מראש.

על מנת לתת מענה הולם למצבים הללו, קיימים הסכמי ירושה והסתלקות מירושה. על כל מה שחשוב לדעת על הסכמי ירושה והסתלקות מירושה, נדון בהרחבה במאמר הבא.

 

הסכמי ירושה – באילו מצבים הם נדרשים?

הסכמי ירושה מספקים, בראש ובראשונה, מענה מועיל במצבים בהם הנפטר לא הותיר אחריו צוואה מסודרת.

במצבים מסוג זה, חלוקת הירושה נקבעת על פי חוקי הירושה על פי דין במדינת ישראל. בהעדר צוואה עומדת ליורשים הזכות לכונן הסכם ירושה ביניהם, באמצעותו יגדירו מחדש מה יהיה אופן חלוקת העיזבון של המנוח ביניהם.

פתרון זה זמין עבור היורשים גם במצב בו הצוואה אינה נותנת מענה הולם לצרכיהם או ציפיותיהם, והם מעוניינים לכונן ביניהם הסכם לחלוקת הרכוש, החורג מאופן חלוקת העיזבון שהצוואה מגדירה.

 

למה שהיורשים יבחרו לשנות את הוראות הצוואה בעזרת הסכמי ירושה?

האפשרות לחתימה על הסכמי ירושה נועדה לסייע ליורשים לפתור בעיות בפן הכלכלי או האישי. למשל, פעמים רבות הצידוק לכינון הסכמי ירושה בין היורשים, נגזר משיקולי מיסוי, כדוגמת הצורך בתשלום מס מקרקעין על נכס שיועד לאחד היורשים באמצעות הצוואה.

בחלק מהמקרים ירושה משותפת של נכס נדל"ן, לצורך העניין, לא תאפשר ליורשים להנות מפטור ממס שבח בעת מכירת הנכס. מנגד, קיימים גם שיקולים אישיים שמתווים את הצורך בחתימה על הסכמי ירושה, כגון מצבים בהם היורשים מזהים בהוראות הצוואה פוטנציאל למחלוקות ביניהם.

למשל, כאשר בית או דירה מועברים לחזקתם בירושה משותפת. במצבים אלו אנשים רבים מחליטים לבצע הפרדה בריאה בין חלקיהם בירושה. גם לצורך זה נותנים הסכמי הירושה מענה.

 

איך עורכים הסכמי ירושה?

הסכמי ירושה ניתן לערוך בכתב או בעל פה. עם זאת, חשוב לדעת שביצוע הסכם חלוקת עיזבון בעל פה פחות מומלץ, שכן קשה יותר לאכוף או להוכיח את קיומו.

הסכם ירושה בכתב הוא הדרך המועדפת לביצוע הסכם חלוקת עיזבון, והוא מאפשר לפרט באופן מסודר את מכלול הנכסים המועברים בירושה ואת מתווה חלוקתם המחודש בין היורשים. ככל שהפירוט בהסכם הירושה מקיף ומדוקדק יותר, כך קטן הסיכון להתגלעותן של אי הבנות ומחלוקות עתידיות בין היורשים.

מן הראוי לציין בהקשר זה, כי נכסים שאינם מיועדים להורשה אינם יכולים להכלל בהסכם הירושה. בנוסף ישנם תנאים  רבים שחשוב להקפיד עליהם בעת עריכת הסכם ירושה, על מנת להבטיח שיהיה לו תוקף משפטי. לכן חשוב ביותר לפנות לקבלת סיוע משפטי מקצועי מול עורך דין המתמחה בטיפול בהסכמי ירושה, מבעוד מועד.

 

הסתלקות מירושה – מה פירושה?

קיימים מצבים בהם היורשים מעוניינים להתנער מן העיזבון שהותיר להם הנפטר. במצב שכזה נכנסת לתמונה האפשרות לבצע הסתלקות מירושה.

אפשרות זו מעניקה ליורש פטור חלקי או מלא מקבלת נכסי העיזבון שיועדו עבורו. בשורות שלהלן ננסה לעמוד על המשמעות של הסתלקות מירושה, ונסקור מצבים שבהם האפשרות הזו עשויה להיות שימושית עבור היורשים.

 

הסתלקות מירושה – עבור מי האפשרות הזו נועדה?

קיימים תרחישים רבים שהופכים את האפשרות להסתלקות מירושה רלוונטית מאוד עבור היורש. דוגמה למצב כזה היא תרחיש בו היורש מעוניין להימנע מתשלומי מס בלתי רצויים, הנלווים לקבלת העיזבון.

במצבים אחרים, עשוי אדם לגלות הסתייגות מקבלת הירושה משיקולים אישיים ואחרים. למרבה המזל, דיני הירושה במדינת ישראל נותנים פתח לביצוע הסתלקות מירושה עבור מי שאינם מעוניינים בה.

 

סוגים של הסתלקות מירושה

הסתלקות מירושה ניתנת לביצוע בשני אופנים: הסתלקות כללית מירושה או הסתלקות ספציפית. כשמדובר על הסתלקות כללית מירושה, הכוונה לכך שהיורש בוחר להסתלק מחלקו בעזבון, וכתוצאה מכך – חלק זה מצורף לחלקם של יתר היורשים ומתחלק ביניהם.

לעומת זאת, כשמדובר בהסתלקות ספציפית מירושה, הכוונה לסיטואציה בה היורש מסתלק מחלקו בעזבון, אך בוחר אדם ספציפי להקצות לו את חלקו בירושה. הקצאה זו ניתנת לביצוע מול בן זוגו של המנוח, מי מילדיו, או אחד מן האחים של הנפטר.

 

האם הסתלקות מירושה היא פעולה הפיכה?

באופן כללי, הסתלקות מירושה הינה פעולה בלתי הפיכה שלא ניתן לחזור ממנה. אולם בפועל, ישנן אפשרויות לטעון להשפעה בלתי הוגנת, טעות, מצג שווא וכדומה, על מנת לבטל את פעולת ההסתלקות מירושה.

עם זאת, ביטול פעולת הסתלקות מירושה עלולה לחייב את העותר להציג אסמכתאות ועדויות התומכות בתביעתו לביטול ההסתלקות מירושה.

 

מהו המועד להגשת הצהרת הסתלקות מירושה?

דיני הירושה של מדינת ישראל קובעים פרק זמן מוגדר שבמסגרתו ניתן לבצע הליכים מסוימים הנוגעים לטיפול בצוואות וירושות, כגון הסתלקות מירושה. בקשת הסתלקות מירושה ניתנת להגשה בפרק הזמן שבין פטירת המצווה לבין מועד חלוקת הירושה.

 

כיצד ניתן להגיש בקשת הסתלקות מירושה?

את בקשת ההסתלקות מירושה מגישים במועד שצוין מעלה, מול רשם לענייני ירושה, או במידה והנושא נמצא בטיפול בבית המשפט לענייני משפחה – ההגשה תתבצע מול בית המשפט.

ככל שקיימת בקשה לצו קיום צוואה או בקשה לצו ירושה, מומלץ לצרף את בקשת ההסתלקות מן הירושה אל הצווים האלו. מן הראוי לציין כי ההסתלקות מירושה תכנס לתוקפה מרגע הגשת הבקשה.

 

איך מבצעים הסתלקות מירושה במקרה בו המנוח לא השאיר אחריו צוואה?

ישנם מקרים שבהם המונח לא מניח אחריו צוואה, מה שהופך את נושא ההסתלקות מירושה למורכב יותר. במצב כזה, רשאים היורשים להצהיר על הסתלקותם מאחוז מסוים מחלקם בעיזבון, כפי שמתווים חוקי הירושה. אולם לא תתאפשר להם הסתלקות מירושה עבור נכס ספציפי.

 

מה חשוב לציין במסגרת בקשת הסתלקות מירושה?

במסגרת בקשת הסתלקות מירושה יש צורך לפרט מהו סוג ההסתלקות המבוקש, על ידי רישום של שיעור ההסתלקות בו היורש מעוניין. במידה ונדרשת הסתלקות מעיזבון מסוג הסתלקות ספציפית, יש לכלול בבקשה את פרטיו של האדם שלידיו היורש מעוניין להעביר את חלקו בירושה.

 

הסכמי ירושה והסתלקות מירושה – רק באמצעות עורך דין לדיני צוואות וירושות 

בנושא של הסכמי ירושה והסתלקות מירושה מעורבים לא היבטים חוקיים שחשוב להכיר, ולכן חשוב להיעזר בעורך דין לענייני צוואות וירושות.

עורך דין המתמחה בדיני ירושה ידע לסייע ללקוחותיו לקבל את ההחלטות הנכונות ביותר עבורם, לספק מענה לכל הסוגיות שעלולות לעלות לפני הטיפול בצוואה, במועד ניסוחה או בזמן חלוקת עזבונו של המונח, ולהציג בפניהם את הפתרונות הרלוונטיים.

לסיכום, ייעוץ משפטי מול עורך דין מקצועי ומיומן, הוא הדרך לוודא כי הטיפול בנושאים כמו הסכמי ירושה ו / או הסתלקות מירושה, יתבצע בהתאם להוראות החוק ובאופן שיתן מענה אופטימלי לאינטרסים של כל המעורבים בעניין. 

 

התכנים בעמוד זה אינם מהווים חלופה לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי מטעם עורך דין עם התמחות בדיני ירושה ועיזבון, והם מובאים לידיעה כללית בלבד.

מידע זה אינו מהווה מידע משפטי מחייב, ואין להסתמך עליו בשום צורה. במקרה בו נדרש טיפול משפטי בנושא צוואה או ירושה, יש לפנות ישירות לקבלת סיוע מעורך דין מומחה. 

זכותך לדעת! הידעת? למעלה מ50% מהשכירים בישראל זכאים להחזר מס, גובה החזר עומד על 8,000 ש"ח בממוצע! לא צריך עו"ד כדי לבדוק זכאות, לבדיקת זכאות במחשבון קל ונוח לחצו כאן.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
לייעוץ עם עו"ד חייגו עכשיו
עורך דין
עו"ד יוני לוי - זמין לייעוץ
לייעוץ עם עו"ד חייגו עכשיו
או השאירו פרטים בטופס:
מידע נוסף
ירושה על פי דין

כל אחד או אחת מאיתנו יודעים שביום מן הימים נצטרך לכתוב צוואה. הצוואה תגדיר באופן מפורט את האנשים שלהם אנחנו מעוניינים להעביר את כל רכושנו

מיסוי צוואה

במדינת ישראל שיעורי המס הם אלו הקובעים איזה סכום כסף נשלם לרשויות עבור הכנסה מסוימת. בנוסף, אנחנו משלמים מיסים גם על הוצאות כמו רכישת בגדים,

הסכם חלוקת עיזבון

מסמך הצוואה מטרתו להגדיר באופן ברור מי הם היורשים של הנפטר ומה יהיה אופן חלוקת הרכוש, הממון והנכסים ביניהם. עם זאת, לעיתים מזומנות, היורשים מעוניינים

עריכת צוואה

אנחנו מקדישים את רוב חיינו הבוגרים לעבודה קשה ומאומצת, על מנת להרוויח את לחמנו בכבוד. עם השנים אנחנו צוברים רכוש ונכסים, וידוע לנו שביום מן

פסילת צוואה

לא מעט אנשים נוטים לחשוב שדי בעצם קיומה של צוואה על מנת לחלק את הירושה ככתוב, אולם לא פעם, במקרים שונים, ניתן לקיים פסילת צוואה.

הסתלקות מעיזבון

מרבית האנשים מודעים לכך שבבוא היום רכושם וממונם של בני המשפחה שלהם יועברו לחזקתכם בירושה. במקרים מסוימים יהיו אלו ההורים, במקרים אחרים האחים, כמו גם

חוק הירושה

חוק הירושה הוא אחד מן החוקים החשובים הקיימים במדינת ישראל, והוא הדין הקובע בכל הנוגע להסדרת הטיפול בענייני צוואות וירושות. במסגרת חוק הירושה קיימת התייחסות

צו ירושה

פעמים רבות, כשאנשים חושבים על המונח 'ירושה' קיימת נטיה להניח כי מדובר על עניין אוטומטי שקורה מעצמו ומתוקף הקשרים המשפחתיים של המוטבים אל הנפטר. לעומת

צוואה בעל פה

עולם הצוואות מציב בפני המורישים ארבע אפשרויות שונות לעריכת צוואה: צוואה בעדים, צוואה בכתב יד,

קרא עוד »