הזכות לביטחון

הזכות לחיים ולביטחון ולשלמות הגוף יוצאת מנקודת הנחה שכל פגיעה בחייו של אדם או בשלמות גופו תיחשב למעשה פסול ובלתי מוסרי, שגם גופי הצדק וגם הציבור רואים בו כפשע מחריד וקיצוני ביותר. זכות זו לא מבוססת רק על הימנעות מפגיעה בחיים ובגוף והיא כוללת בנוסף את הזכות לחיים נטולי פחד ממוות, מפגיעה פיזית ומהשפלה, מכאן שגם איום או הפחדה ואפילו מצבי לחימה או ירי טילים נחשבים לסוג של פגיעה בביטחון ומחובתה של המדינה להגן על חייהם ובטחונם של כל האנשים בה ללא קשר למעמדם האזרחי, מצבם הסוציואקונומי, השכלתם, גילם, מינם, מוצאם, צבע עורם וכו’.

בין העבירות הפליליות הקשורות בזכות לביטחון נמצאים רצח, אלימות, תקיפה, אונס, הריגה וכיוצ”ב, הנוגעים למקרי פשיעה ללא קשר למקום או הזמן שבו התבצעו, לרבות תקריות כוחות הביטחון בגופי הצבא, המשטרה, מכבי האש וכד’. דינם של העבריינים הפוגעים והמפרים את הביטחון ימוצה בבית הדין והענישה על כך יכולה לכלול מספר שנות מאסר בפועל ולטפס אפילו עד 25 שנים ומעלה, תלוי כמובן בחומרת המעשה.

 

שמירה והגנה על קדושת החיים

אחד הערכים העליונים ביותר במדינת ישראל, המבוסס על ההכרה בזכות היסוד לחיים, הוא קדושת החיים. המדינה לא נוהגת בעונשי מוות גם לא עבור אלו שהורשעו ברצח ודינם יהיה בכל מקרה מאסר עולם ולא מוות, מתוך הבנה כי החלתם תביא לפגיעה בקדושת החיים.

אלא שלא רק הגנה על קדושת חייהם של עבריינים ופושעים יש לשמור. המוקדנית שענתה לשיחתה של ס’, בחורה צעירה מהצפון רק הייתה צריכה לשמוע את קולה השברירי והחרד כדי להזמין ניידת. בצעד של ייאוש היא פנתה למשטרה וסיפרה כי הוריה מנסים לאלץ אותה להתאבד ואם לא תעשה זאת בקרוב, הם מתכננים לרצוח אותה.

הוריה של ס’ שטוענים כי היא פגעה בכבוד המשפחה, ביססו בניגוד לכל חוק סביר את כבוד המשפחה כערך העליון עבורם, במקום שמירה והגנה על קדושת החיים. האישום נגדם כולל כליאת שווא, תקיפה, איומים, הדחה בחקירה ושיבוש הליכי משפט ויכול היה להתחלף בקלות לאישום ברצח, אלמלא התושייה של ס’ והמאבק האישי שלה על חייה.

 

הרג כתוצאה מירי

חוק איסור שימוש בנשק בישראל מתיר אך ורק לבעלי רישיון שהנפיקו תעודה מתאימה או ביצעו קורס מסוים להחזיק ולהשתמש בו. החוק מוציא מהגדרתו את צה”ל כגוף הצבאי בטחוני ולמען הגנה על בטחון אזרחיו הוא רשאי להשתמש בנשק ובירי הנחשב תקין. אמנם הדעות חלוקות כאשר מדובר בירי בשטחי הרצועה או אל עבר מתפרעים על הגדר הנתפסים כלגיטימיים בחלק רחב מן הציבור, אך החוק בכל זאת מחייב בחקירה של כל מקרה ירי שנגרם כתוצאה מכוחות הביטחון ובמקרים מסוימים היורים אף מועמדים לדין.

כאשר מדובר בירי אזרחי, האשמה בפגיעת קדושת החיים היא מוחלטת, גם אם הנסיבות מעט מקלות. כך למשל בפרשת שי דרומי המפורסמת – חקלאי מחוות בודדים בנגב שירה בפורץ שהסיג גבול וחדר אל שטחו.

הזכות לביטחון

בעקבות הדיון הציבורי הסוער והשאלה המשפטית שבבסיסה לגיטימיות הירי, בוצע שינוי חקיקה שקובע כי “לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שהיה דרוש באופן מיידי כדי להדוף מי שמתפרץ או נכנס לבית המגורים, בית העסק או משק חקלאי מגודר שלו או של זולתו, בכוונה לבצע עבירה, או מי שמנסה להתפרץ או להיכנס כאמור.” בהתאם לשינוי החוק ניתן כעת להפעיל כוח בלתי מידתי כלפי פורצים וגנבים אך כל עוד לא קיימת סכנה לפגיעה בחיים, אין לפגוע בחייהם.

 

אלימות משטרתית כלפי מפגינים

התארגנות קבוצות סביב אג’נדה ועקרונות מסוימים מביאה פעמים רבות להתאגדויות לצורך הפגנה, כאשר לא מעט דובר על יחסם של השוטרים אל המפגינים, גם במקרים שבהם ההפגנה חוקית ומאושרת על ידי כל הגורמים. כאשר היא רואה לנכון, מפעילה המשטרה אלימות או כוחות קשים כנגד מפגינים “מתפרעים” לרבות יריית כדורי גומי.

חלק מהעימותים שנגרמים בין שוטרים ומפגינים הינם כה חמורים, עד שלא רחוק היום שבו תתבצע יריית אמת. כדוגמה אחרונה לכך, המחאה האתיופית שנמצאת בשיאה, היא עוד נגזרת בשורה ארוכה של אירועים בהם נורו צעירים בני העדה האתיופית על ידי שוטרים מסיבות שונות.

זאת לצד אמירות של אנשים בצמרת המשטרה לרבות המפכ”ל, שמודים כי בעיניהם לגיטימי לירות בבני העדה, מפני שהם נוטים לפשיעה מוגברת. ההפגנות הרבות של העדה נובעות מרצון לשמור על קדושת החיים ולהגן על בני העדה מפני ירי או הפעלת כוח בלתי סבירים נגדם, גם כאשר לא נשקפת לאדם או לשוטר סכנת חיים.

 

אלימות כלפי נשים

אחת התופעות המדאיגות והחמורות ביותר שהחוק שם לנגד עיניו הוא נושא האלימות בכלל וכנגד נשים בפרט. התופעה גובה קורבנות רבים מבחינה נפשית ופיזית ובמקרים מסוימים מובילה גם למוות.

המדינה מנהלת מלחמה קשה כנגד הסוגיה ומגדירה אותה כעבירה פלילית מהסוג החמור ביותר. ראש הממשלה בנימין נתניהו אף כינה אותה כפעילות טרור לכל דבר ועניין.

מבחינת חוקי היסוד, אלימות היא פגיעה מפורשת בזכות האנושית לביטחון והעונש עליה כולל מאסרים כבדים בפועל, לרבות מעצרי בית והוצאת צווי הרחקה, תשלומי קנסות כספיים וביצוע עבודות שירות. למרות זאת, מתקשות המערכות להתמודד עם היקפי התופעה ובייחוד כאשר התיק עדיין לא מנוהל בבית המשפט.

מערכת המשפט משקיעה משאבים ומאמצים רבים לטיפול באלימות במשפחה, עורכת השתלמויות ייעודיות לטיפול בעבירות אלימות ומין ומחדדת ככל האפשר את מקצועיות השופטים בתחום זה. על כן נשפטות עבירות אלימות כלפי נשים באופן נוקשה ומחמיר, אם כי חשוב לציין כי ראוי להתחשב בחומרת העבירה ונסיבותיה.

 

ייצוג מקצועי של עורך דין פלילי מוביל

דוגמאות אלה הן רק קומץ מקשת העבירות החברה שיש בה פגיעה בזכות לביטחון. האישום בתיקים אלה מתבסס על איסוף חומר הראיות המשטרתי ובמקרים רבים יתבקשו העבריינים להגיע לחקירה במשטרה, שאחריה יומלץ האם להגיש כתב אישום. כל כתב אישום מפרט את שורת העבירות שבוצעו לפי חוק העונשין ולפיכך יהיה ניתן לצפות את העונש הכולל לגביהן.

על כן שום אדם איננו מסוגל להתגונן או להשיב לאישומים ללא ייצוג מתאים מעורך דין פלילי המכיר היטב את סוגיות הזכות לביטחון והעבירות הפליליות הכרוכות בה. עורך הדין של הנאשם או הנאשמת יבחן היטב את כתב האישום וינסח אסטרטגיה וקו הגנה מתאים, המתבסס על פרטי העבירה ונסיבותיה כפי שנמסרו לו בפגישות מול לקוחותיו.

ברוב המקרים, יידרש עורך הדין לייצג וללוות את הנאשם עוד הרבה לפני שמוצה ההליך המשפטי: נוכחות בדיוני הארכת מעצר, בקשות לשחרור ממעצר או מעצר בית, דחיית מועד ריצוי העונש או הקדמתו, בקשה להעתקת מקום משפט וכד’. פליליסט ותיק ומיומן יוכל לסייע לנאשמים גם בחדרי החקירות, להנחות אותם כיצד להשיב לשאלות החוקרים מבלי לבצע הפללה עצמית ולוודא כי הם מקבלים הליך הוגן ותקין, שאיננו פוגע בביטחונם האישי.

צרו קשר ואנו נדאג לכם לפתרון הטוב ביותר!

עריכת דין פלילי
עורך דין פלילי סיוון כהן - איתך לאורך כל הדרך!
הכנה לחקירה משטרתית

בעמוד זה אסביר לך באופן אישי איך להתכונן לפני חקירה משטרתית בצורה טובה ומלאה, ואיך נראה התהליך המלא אם תבקש להכין את עצמך דרכי לחקירה.

עילות מעצר

המעצר הוא אחד מהשלבים הראשונים של החקירה המשטרתית, כאשר חשוב לשים לב להבדל בין מעצר ובין מאסר שהוא השלב הסופי של ההליך המשפטי. המטרה העיקרית

צו הרחקה

איש מאיתנו לא דמיין את עצמו בסיטואציה שבה הוא צריך צו הרחקה שכן אדם אחר מטריד אותו, מאיים עליו או פוגע בו. עם זאת, בשלב

דין משמעתי

כל גוף במדינת ישראל כפוף בצורה כזאת או אחרת לדין הפלילי, והם מחויבים לציית לכללים על מנת שלא למצוא את עצמם מסתבכים עם החוק. אך

מעצר ימים

בהליך פלילי ישנם שני סוגים של מעצרים. האופציה הראשונה היא מעצר עד תום ההליכים, שבוודאי שמעתם עליו לא מעט באמצעי התקשורת. האופציה השנייה היא מעצר

פסקי דין פלילי

פסקי דין פלילי פסקי דין פלילי יכולים להיות ברוב המקרים לא פשוטים בכלל, אנשים נורמטיביים מוצאים את עצמם מסתבכים בפלילים ללא כל התראה מוקדמת. בחלק

העונשים עבור עבירות הימורים

התמכרות להימורים נחשבת כיום לאחת ההתמכרויות הנפוצות ביותר, אחרי התמכרות לאלכוהול וסקס. יחד עם זאת, חשוב לזכור כי הימורים יכולה להוות גם עבירה פלילית, אשר

חלופת מעצר

במדינת ישראל המעצר איננו נחשב בתור עונש, והמטרה העיקרית שלו זה לאפשר למשטרה לפעול ולאסוף ראיות ללא שיבושים. כמובן שעבור הנאשם, שלב המעצר הינו שלב

חקירה באזהרה או חקירה פלילית במשטרה

משרדנו מתמחה בייצוג נאשמים שזוהי הסתבכותם הראשונה והם לרוב נעדרי עבר פלילי. ייצוג נאשמים נעדרי עבר פלילי דורש התייחסות מיוחדת ושונה, שכן מדובר בנאשמים שלהם

מחיקת רישום פלילי

א’ מתל אביב התראיין לעבודה חדשה ומכובדת בחברת אבטחה ידועה. הוא צלח את שלב המיונים הראשון בתהליך ונקבע לו מועד לראיון אישי שאליו התבקש להביא

סעיף 60א – שימוע

הגשת כתב אישום או פתיחת תיק פלילי נגד נאשם זה מאורע קריטי אשר יכול להשליך רבות על עתידו האישי והמקצועי. ברוב המקרים מדובר במכשול קריטי

שחרור בערבות

מידיי יום אנו נחשפים בתקשורת לאנשים רבים אשר נעצרים מסיבות כאלה ואחרות, ובאופן טבעי לכל מקרה ישנם את הנסיבות הקשורות אליו. לביטוי “מעצר” ישנן משמעויות

כתב אישום תכנון ובניה

רבים מאיתנו קונים דירות וחולמים להרחיב אותן. אנחנו רוצים שהדירה תכלול גם מרפסת, חלון גדול, גינה או שפשוט יש לנו על יד הבית שטח נפלא

מעצר עד תום ההליכים

אחד מסוגי המעצר הנפוצים ביותר במשפט הפלילי הוא מעצר עד תום ההליכים, או כפי שנוהגים לכנות אותו בתור “העמדה לדין”. לרוב מעצר מהסוג הזה מגיע מיד

משפט פלילי

העידן שבו אנחנו חיים הוא עידן שבו כולנו מרגישים מאוד מתקדמים וטכנולוגיים. בלחיצת כפתור אחת אנחנו יכולים ליצור קשרים עם אנשים שנמצאים מעבר לים, לעשות

עדות כבושה

בכל הליך משפטי חשוב מאוד לשים את כל האמת על השולחן, על מנת שיהיה ניתן לקבל את התמונה המלאה וכך להגיע אל חקר האמת. ישנם

הפרת זכויות נחקר

עורכי דין פליליים מומחים בשלל זכויות הנחקר והסעיפים שלהם, ויודעים איך מביאים למצב שבו החוקר הופך לנחקר במידה ועבר את הגבולות אותן החוק מתיר לו.

שינוי עילת סגירת תיק

הילה היא סטודנטית וחיילת משוחררת, שהואשמה בעבירה של גניבה ממעביד עת רשמה שעות עבודה שבהן לא עבדה. כעת בהליך הפלילי-משפטי שהילה מצויה בו, עבירה זו

זכויות אדם

זכויות אדם הן זכויות הניתנות לכל אדם באשר הוא אדם, ללא קשר לדתו, למוצאו, למינו או לכל תכונה אחרת אשר הוא בא איתה. חשוב מאוד

זכות השימוע

זכות השימוע הינה זכות חדשה יחסית אשר הפכה להיות מוכרת באופן רשמי רק בזמן האחרון. עד לא מזמן זכות השימוע הייתה קיימת רק עבור נבחרי

עורך דין פלילי תותח

ישנם סוגים שונים של עורכי דין. בשנים האחרונות תחום עריכת הדין הפך למגוון, כאשר כיום ניתן למצוא כמות גדולה של עורכי דין הפועלים במדינת ישראל.

פסילת שופט

בתור אזרחים במדינת ישראל, אתם זכאים למשפט הוגן ותקין. לפיכך טוב לדעת שניתן לבחון את התנהלות השופט שניצב מולכם ובמידת הצורך לערער על התנהלותו במשפט

זכויות הנחקרים והעצורים

מרבית החשודים שנעצרים או מזומנים לחקירה משטרתית, למעשה אינם מוכנים לאירוע המכונן, שתופס אותם בהפתעה. כתוצאה מכך, מתקשים נחקרים ועצורים בהליכים פליליים, להיערך כראוי להליך

עורך דין פלילי מחירון

תחום עריכת הדין הפך למגוון ביותר בשנים האחרונות. כיום כל אחד יכול להגיע למצב בו הוא נזקק לשירותיו המקצועיים של עורך דין ואפילו לסיוע מעורך

מחיקת רישום פלילי לפני הגיוס

תקופת הצבא היא תקופה חשובה ומשמעותית מאוד בחייו של כל אדם בישראל. אולם על מנת שהשירות הצבאי גם יסתיים ברגל ימין, חשוב לפעול במהלכו למחיקת

עורך דין פלילי מומלץ

חיפשתם עורך דין פלילי מומלץ? על מנת שנוכל לסייע לכם במציאת עורך דין פלילי כזה, חשוב להבין מהם הקריטריונים שהופכים עורך דין פלילי לאיש מקצוע

איך לבחור עורך דין פלילי

זקוקים לשירותיו של עורך דין פלילי? חשוב לדעת שישנם מספר פרמטרים אשר הופכים את הבחירה בעורך דין פלילי לבחירה נבונה ומועילה שמשרתת את צרכיו של

עורכת דין פלילית

עורכת דין פלילית היא אשת מקצוע המתמחה בתחום המשפט הפלילי, ומוסמכת לייצג חשודים ונאשמים בתיקים פליליים אשר נוגעים לעבירות פליליות לסוגיהן השונים. במסגרת תחומי אחריותה,

עורכי דין פליליים מובילים

עורכי דין פליליים הם עורכי דין המתמחים בתחום המשפט הפלילי בישראל, ומספקים שירותי ייעוץ, ליווי וייצוג של חשודים ונאשמים בהליכים הפליליים בהם הם מעורבים. בהתאם

עורכי דין פליליים הטובים ביותר

עורכי דין פליליים הם עורכי דין שתחום עיסוקם והתמחותם הינו תחום המשפט הפלילי. עורכי דין פליליים מציעים שירותי ייעוץ וייצוג לחשודים ונאשמים בהליכים פליליים מסוגים

סוגי המעצרים הקבועים בחוק

אנו חיים במדינת ישראל, שהיא מדינת חוק לכל דבר ועניין. לפיכך כאשר מתבצעת עבירה על החוק, אחד מן התהליכים שבאמצעותם רשויות האכיפה והחוק אוכפות את

סיוע לדבר עבירה פלילית

אנו חיים במדינת חוק ולפיכך כל אדם שהיה שותף לביצוע עבירה פלילית מכל סוג שהוא, נדרש לתת את הדין על כך. סיוע בדבר עבירה פלילית

מי זכאי לחנינה

החוק במדינת ישראל קובע כי לאדם אשר ביצע פשע מסוים עשויה להינתן חנינה בתנאים מסוימים. המסגרת המוכרת ביותר לקבלת חנינה, היא חנינה מנשיא המדינה. אולם

חופשת אסירים

אסירים במדינת ישראל הם אזרחים לכל דבר ועניין אך מטבע הדברים, יש להם זכויות מוגבלות יותר משל האזרח הממוצע וחופש פעולה מצומצם יותר. אחת הזכויות

חוק אי הפללה בישראל

בתור אזרחים במדינת ישראל, אתם זכאים לבקש להמיר קנסות משטרתיים בברירת משפט בתנאים מסוימים. אחד מההליכים היותר מקובלים נוגע לחוק אי הפללה בישראל על שימוש

חיפוש לא חוקי של המשטרה

משטרת ישראל ורשויות האכיפה זכאים בהחלט להגיע לביתם של אזרחים מסוימים בזמן נתון כדי לבצע חיפוש לטובת חקירה משטרתית. עם זאת, יש לדעת שחיפוש בביתו

יחסי הסגרה בין מדינות

אנו חיים בעולם גלובלי בו אנשים שהם אזרחיה של מדינה אחת, עשויים לנהל את חייהם במקביל במדינה אחרת. אזרחים אלו יכולים לבצע עבירות במדינה שבה

מהו משפט בדלתיים סגורות?

הליכים משפטיים במדינת ישראל מתנהלים במגוון מתכונות. אחת הדרכים לשמירה על הליך משפטי תקין בתחום הפלילי, נקראת “משפט בדלתיים סגורות”. מטרתו של משפט בדלתיים סגורות

מאסר עולם בישראל

מאסר עולם הינו העונש השני החמור ביותר הניתן בישראל לעבריינים מורשעים, בדרך כלל בגין רצח או בגידה במדינה. עונש זה הינו השני בדרגת חומרתו לפי

עבירת סחר בבני אדם

לכאורה, ניתן היה לטעון כי תופעת הסחר בבני אדם פסה מן העולם כבר לפני יותר ממאה שנים. אולם הלכה למעשה, תופעה מטרידה זו מוסיפה להתקיים,

מונחים משפטיים בתחום הפלילי

מי שעוסקים בפלילים כעניין שבשגרה, מכירים קרוב לוודאי מושגים משפטיים בתחום הפלילי באופן המעניק להם מיומנות בקריאת טקסטים המתייחסים לתחום. ואולם מי שרק מתעניינים בתחום

התיישנות רישום פלילי

משמעותו של המושג התיישנות רישום פלילי, אומר שלאחר פרק זמן מסוים, כפי שנקבע בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, לא יהיה המידע על העבירה הפלילית זמין

עונשים על פגיעה בהליך משפטי

לכל אדם יש זכות להליך משפטי הוגן. נשמת אפה של מדינה דמוקרטית היא היכולת לספק לכלל אזרחיה את הזכות להיאבק בבית המשפט על חפותם, ובמידת

הדרכים להקלה בעונש מאסר עולם

עונש מאסר עולם הינו עונש חמור אשר שולל מהאסיר את החופש לחיות חיים נורמטיבים ומרחיק אותו מהחיים הציבוריים והקהילתיים. מאסר עולם ניתן לאחר כתב אישום

ועדת שחרורים

ועדת שחרורים ממונה מכוח הוראת סעיפים 32 ו – 33 לחוק שחרור על תנאי ממאסר. ועדת שחרורים רגילה או מיוחדת כוללת שופט שלום או מחוזי

זימון לחקירה במשטרה

זימון לחקירה במשטרה הינו צעד שמאיים על רבים, עוד בטרם התחילה החקירה עצמה. החשש קיים תמיד, במיוחד עבור אותם אנשים, אשר לא היה להם ניסיון

עבירות ועונשים בבית סוהר

הכניסה לבית הסוהר היא עונש חמור, אשר שולל מהאדם את חירותו באופן המשמעותי ביותר הקיים. החיים בתוך בית הכלא הם קשים וקשוחים, ועל האסירים ללמוד

נסיבות הוצאת צו הרחקה

משמעותו של צו הרחקה היא למנוע מאדם אחד להתקרב לאחר, משום החשש להטרדות, איומים או התעללות. הוצאת צו הרחקה יכולה להיעשות מכוח ובהתאם לאחד משני

עורך דין פלילי בחולון

החוק הישראלי מגדיר מנעד רחב מאוד של עבירות בתור עבירות פליליות. עבירה על אחד מסעיפי חוק העונשין עשוי להוביל אתכם לחקירה ואף להגשת כתב אישום

עורך דין פלילי בפתח תקווה

עורך דין פלילי הוא גורם המקצוע המתמחה בכל הנוגע למשפט והחוק הפלילי בישראל, בדגש על חוק העונשין וההליך הפלילי. באתר שלנו – הנבחרת המשפטית תוכלו

עורך דין פלילי בראשון לציון

הדין הפלילי הינה אחת ההתמחויות המרתקות ביותר הקיימות בעולם עריכת הדין. מדובר בתחום רחב מאוד הכולל בתוכו מספר רב של סעיפי חוק, מקרים מעניינים ואירועים

עורך דין פלילי בתל אביב

לחוק העונשין במדינת ישראל ישנו תפקיד חשוב מאוד והוא שמירה על הזכויות והבטחון של כל אדם ואדם. כחלק מכך חוק העונשין מציג בתוכו עבירות של

עורך דין פלילי ברמת גן

עורך דין פלילי הינה אחת ההתמחויות המרתוק ביותר הקיימות בתחום המשפט ועריכת הדין. מדובר במקבץ חוקים רחב, הכולל בתוכו דקויות של נסיבות, מקרים וסיפורים אנושיים.

עורך דין פלילי בבני ברק

במידה וראיתם את הסדרה המדריך לרוצח אתם יכולים להבין שכל אדם, אפילו המשכיל והנורמטיבי ביותר עשוי להיות מעורב בעבירה פלילית. כמובן שמדובר על סדרה המגזימה

אז מה היה לנו עד עכשיו?
עורך דין פלילי סיוון כהן

עו”ד פלילי – סיוון כהן

שמי סיוון כהן ואני עורכת דין פלילי בעלת תואר ראשון במשפטים LL.B. ותואר שני בהצטיינות, שניהם באוניברסיטת בר אילן. התחלתי את דרכי בתחום המשפט הפלילי עוד בהיותי סטודנטית במשרד עריכת דין מוכר עד לפתיחת משרד עו"ד פלילי עצמאי. משנת 2011 אני מנהלת משרד עורכי דין פרטי ומעניקה שירות מקצועי בתחום הפלילי. המשרד שלנו נותן ליווי צמוד לקהל הלקוחות שלנו משלב החקירה ועד לתום ההליכים. הליווי כולל בתוכו: ייצוג בהליכי מעצר, ניהול תיקי הוכחות, עררים וערעורים ועוד. המשרד שלנו מעניק את השירות המקצועי והמסור ביותר לכל לקוחותינו.

או השאר פרטים בטופס ❯
שתף/י מאמר זה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram