הגשת תביעה קטנה אונליין

תביעה משפטית עלולה להיות תהליך יקר, סבוך וארוך, גם כשמדובר על תביעה בסכומים קטנים. למרבה המזל, הגשת תביעה קטנה אונליין עשויה לחסוך לתובע בעלויות, בזמן ואף בביורוקרטיה במקרים מסוימים.

אז מהי בעצם תביעה קטנה? כיצד מתבצעת הגשת תביעה קטנה אונליין? באילו מקרים כדאי להגיש תביעה קטנה אונליין ומתי יש צורך להסתייע בשירותיו של עורך דין מיומן? להלן התשובות.

תביעות בבית המשפט – הקדמה קצרה

מדינת ישראל נמנית עם המדינות המתוקנות, אשר בהן מוסדות החוק שואפים לפעול בשקיפות מרבית וללא דופי.

כאשר אדם עובר עבירה, מרבית הסיכויים שברגע שהוא ייחקר ויוכח הקשר בינו לבין העבירה שבוצעה, אותו אדם ייענש, על פי אמות המידה הנהוגות בבית המשפט ואשר מתייחסות לעבירה שבוצעה או לעבירות דומות, שמהן אפשר להקיש לגבי העבירה הספציפית שבוצעה. החוק בישראל מבדיל בין עבירות פליליות לבין עבירות אחרות.

בנוסף, ישנם מקרים שבהם מוטלת על קורבן העבירה החובה לתבוע את העבריין ולהיפרע ממנו. לעיתים התביעה הפרטית מוגשת בנוסף לתביעה הפלילית ולעיתים מוגשת אך ורק תביעה אזרחית. זאת, בעיקר במקרים שבהם מדינת ישראל בחרה שלא להתערב ולא להגיש תביעה בעצמה.

על ההבדל בין תביעות בגין עבירות פליליות ותביעות בגין עבירות מסוגים אחרים

במדינת ישראל, בדומה למדינות מפותחות אחרות בעולם, קיימת הבחנה בין תביעות המוגשות בגין עבירות פליליות לבין תביעות אזרחיות המוגשות בגין עבירות מסוגים אחרים, כפי שנפרט להלן:

עבירות פליליות

עבירות פליליות הן עבירות שאם אכן הוכח שאדם מסוים ביצע אותן, הן כרוכות בהכרח בענישה, על פי אמות המידה הקבועות בחוקי מדינת ישראל. כשמדובר בעבירה פלילית, המדינה היא למעשה התובע והמשפט מתנהל בינה לבין העבריין. למעשה, האדם שכנגדו בוצעה העבירה אינו צד במשפט ולכל היותר הוא מעיד במשפט המתנהל כנגד העבריין.

ידועים מקרים רבים, שבהם התובעים, קרי הנציגים של מערכת המשפט בישראל, הגיעו להסדרי טיעון עם העבריינים, למרות ההתנגדות הנחרצת של מי שנפגעו מהעבירה. עם העבירות הפליליות ניתן למנות החזקת סמים, תקיפה וכן מעשה אונס. גם עבירות של שוד וגניבה הן עבירות פליליות. חשוב לציין שמי שנפגע כתוצאה מעבירה כזאת, יכול לתבוע פיצויים ממבצע העבירה, ללא קשר למשפט הפלילי שהתנהל כנגדו.

עבירות שאינן פליליות

אל מול העבירות הפליליות המוגדרות בחוק, יש מספר גדול של עבירות שאינן מוגדרות כעבירות פליליות. גם ביצוע של עבירות כאלה יכול להיות כרוך בענישה, אם המעשה שביצע העבריין היה מוגדר כעבירה בעת ביצוע המעשה. העבירות במדינת ישראל מסווגות לפי מידת החומרה שלהן – חטא, עוון או פשע. ההבדל בין הקטגוריות הללו טמון בחומרת הענישה בגין ביצוע אחת מהעבירות בקטגוריה מסוימת. 

תביעות אזרחיות – מה זה בעצם ומי צריך את זה?

תביעות אזרחיות הן תביעות שאינן פליליות והן מוגשות לבית המשפט במסגרת המשפט האזרחי. כמו כן, היוזם של תביעה אזרחית מכל סוג שהוא הוא לרוב אדם פרטי, גוף או ארגון שאיננו קשור בהכרח למדינה ואשר רואה את עצמו נפגע בגלל עבירות שבוצעה על ידי הנתבע.

בנוסף, אדם שנתבע והורשע במסגרת תביעה פלילית, עלול להיתבע במסגרת תביעה אזרחית, כפי שכבר הוזכר לעיל, על ידי מי שנפגע מהעבירה שאותה ביצע ובגינה הורשע על ידי בית המשפט. בנוסף למשפט האזרחי, גם המשפט הציבורי הוא סוג של דיון משפטי שהוא נפרד מהמשפט הפלילי. 

בכל אחת מהעבירות שצוינו לעיל, יכולה להתקיים התמודדות משפטית שעלולה להימשך זמן ארוך, ולהיות כרוכה בהוצאות כספיות משמעותיות. נקודת המוצא של ניהול המשפט האזרחי היא שהנתבע צריך לשלם פיצויים למי שנפגע מעבירה שאותה הוא ביצע.

גובה הפיצויים שייפסקו, אם הנתבע אכן ימצא אשם, יעלה כנראה על סך כל ההוצאות בגין התביעה. הן התובעים והן הנתבעים שוכרים את השירותים המשפטיים של עורכי דין מיומנים, המסייעים להם במלאכת התביעה וההגנה כאחת.

הוצאות אפשריות בדרך להגשת תביעה

אף שמדובר בתביעה קטנה, ולמרות שהדיון בתביעה הוא באווירה בלתי פורמלית, עדיין חייב התובע להציג בפני השופט את כל מסכת הראיות התומכות בטנה שלו. זאת, על מנת להבטיח את הזכייה שלו. עם זאת, בדרך להגשת בתביעה יכולות להצטבר כל מיני הוצאות.

בראש ובראשונה, אף שעורך דין לא מלווה את הלקוח שלו בתביעות מהסוג הזה, לא מן הנמנע שהתובע יפנה לעורך דין לבקש עצה – ובצדק גמור מבחינתו. הוצאה נוספת עלולה להיווצר, אם על מנת להשיג מסמך שהוא ממש חיוני, התובע צריך לשלם כסף מזומן. בנוסף, התובע צריך להקצות מראש סכום כסף כזה או אחר להוצאות בלתי צפויות – אגרות חדשות, תשלומים לא צפויים ועוד.

תביעה קטנה – מהי בעצם?

תביעה קטנה היא תביעה השייכת לתחום המשפט האזרחי. אולם בניגוד לתביעה האזרחית כפי שתוארה בסעיף הקודם, התביעה הקטנה היא הליך קצר ופשוט, כפי שתיארנו אותו בהרחבה בשורות לעיל. באמצעות התהליך הזה יכול מי שרואה עצמו נפגע מפעולה שעשה אדם אחר, במסגרת פרטית או עסקית, לתבוע ממבצע העבירה פיצויים. לרוב, התביעות הקטנות הן לרוב תביעות בנושאים צרכניים.

עם זאת, אין לתביעות הללו בלעדיות, והחוק מאפשר הגשת תביעה קטנה אונליין או בדרכים אחרות, גם בנושאים אחרים. התנאי המאפשר הגשת תביעה קטנה כאמור לעיל, הוא שהפיצויים הנדרשים מהנתבע הם נמוכים, ואינם עולים על סכום קטן המשתנה מעת לעת. נכון לשנת 2020, סכום התביעה המרבי שניתן לתבוע בתביעה קטנה, עומד על 34,000 ₪.

מה בין תביעה קטנה לבין תביעה אזרחית?

ההבדל העיקרי בין תביעה קטנה לבין סוגים אחרים של תביעה, טמון כאמור בגובה הסכום שנתבע, שהוא לכל הדעות סכום קטן יחסית, כפי שהוזכר בסעיף הקודם. הבדל נוסף בין הסוגים השונים של תביעות, נוגע לעובדה שאת התביעה הקטנה ניתן להגיש אונליין.

הגשת תביעה קטנה אונליין יכולה להתבצע בקלות, תוך שהתובע אינו נדרש להסתייע בייצוג משפטי מכל סוג שהוא. תביעה קטנה, חייבת להיות מוגשת בבית משפט שלתביעה יש זיקה אזורית אליו. למשל – מקום מגוריו של התובע, מקום המשרדים של החברה או הגוף הנתבע, מקום ביצוע העסקה וכיוצא באלה.

הדיון בבית משפט לתביעות קטנות והייחוד שלו

אף שבית המשפט לתביעות קטנות הוא חלק מהמערכת המשפטית בישראל, הרי שבמובנים רבים, הדיון בבית המשפט הזה שונה מדיונים משפטיים רגילים.

לרוב, מדובר בדיונים אשר נערכים כשהקהל המשתתף בהם, קרי הן הנתבע והן התובע ולעיתים גם המלווים שלהם, הם אנשים שבחיי היום יום שלהם אינם נתקלים במשפטנים, ובוודאי לא שומעים את השפה המשפטית ומכירים אותה. השוני הזה בא לידי ביטוי בכמה צורות ובכמה מובנים:

מידת הרשמיות בדיון המשפטי

הדיון בבית המשפט לתביעות קטנות הוא הרבה פחות רשמי ופורמלי מזה הנהוג במשפטים רגילים. הסיבה לכך נעוצה, כאמור לעיל, בעובדה שהן התובעים והן הנתבעים אינם מיוצגים על ידי עורכי דין.

מכאן, שהדיון בבית המשפט אמור להתנהל בשפה יום יומית המובנת לכל הצדדים. בנוסף, הדיון באווירה יותר חופשית אמור להקל את הלחץ שבו עלולים למצוא את עצמם חלק מהמתדיינים במשפט. אווירה נינוחה מאפשרת לכל הצדדים לקבל ולהפנים בקלות את פסק הדין.

מיצוי המשפט בדיון אחד ויחיד

במרבית המקרים, כשמדובר בתביעה קטנה הדיון הוא אחד ויחיד, קצר וקולע. גם אם הדיון מתארך, הרי שמדובר בדיון אחד ויחיד כאמור. ברוב המכריע של המקרים, לא נערך יותר מדיון אחד בקשר לתביעה אחת.

בתום הדיון קובע השופט את פסק דינו וגם את גזר הדין. הדיון הממצה טוב לבית המשפט, שגם ככה נמצא בעומס הרבה מעבר ליכולות שלו. זה גם טוב לכל הצדדים, שכל עיכוב עלול לגרום לאחד מהם או לשניהם עגמת נפש רבה.

אם להוסיף על כך את העובדה שבמרבית המקרים מדובר בעובדות פשוטות וידועות ולא בכאלה שיש לחפור ולחקור על מנת למצוא ולהבין אותן, הרי שהדבר משלים את התמונה. לעיתים דוחה השופט את מתן גזר הדין, אבל הדחייה לא תהיה לתקופה ארוכה יותר מאשר שבוע לאחר המשפט.

אי כפיפות לדיני הראיות

במשפט פורמאלי, יש קביעה ברורה באשר לתקפות של ראיות שונות. בבית משפט לתביעות קטנות, עשוי השופט לקבל לעיתים ראיה שבכל מקרה אחר היא היתה נדחית על הסף. זאת, אף שצריך לציין במקביל שאין בכך כדי לפגוע במניעה חוקית להגשת ראיה – כגון ראיות חסויות, למשל.

עם זאת, ברוב המכריע של המקרים הדברים אינם מגיעים לכדי כך. מסמך שבכל מקרה אחר היה נדחה, עשוי להתקבל במקרים הללו. כך גם הוכחה אחרת או מוצג אחר שגם הוא וגם מי שהביא אותו היה נזרק במשפט הרגיל מכל המדרגות. בתביעה קטנה השופטים הרבה יותר סלחנים ונותנים למשפט לזרום.

מגבלות חשובות להגשת תביעות קטנות

קיימות מספר מגבלות שחשוב להכיר בהקשר להגשת תביעות קטנות:

הגבלת מספר התביעות

אחת הבעיות המעניינות שהתפתחו עם השנים, היא הנטייה של אנשים להגיש תביעות אזרחיות סדרתיות. כיוון שאין צורך בייצוג משפטי בדיון בעבירות קטנות וכיוון שהאגרות הנגבות בעת ההגשה של תביעות כאלה הן נמוכות, קורה שיש אנשים רבים המוכנים לקחת עליהם את הסיכון, והם מגישים תביעות קטנות השכם והערב.

ההימור בהוצאה של מאות בודדות של שקלים, כשמנגד הסיכויים לקבל פיצויים של אלפי שקלים במהירות יחסית, הוא משתלם ביותר. כיוון שכך, החוק אינו מתיר הגשה של יותר מחמש תביעות קטנות בבית משפט אחד לתביעות קטנות. עם זאת, אפשר להגיש תביעות בבתי משפט שונים, ובתנאי שאכן יש להם זיקה לתביעה ולנושאים שלה.

איסור על ייצוג משפטי

המטרה של בית המשפט לתביעות קטנות, היא לאפשר גם לתובעים שאין ברשותם הכסף הנחוץ לתשלום שכר לעורך דין, למצות את הדין. בהתאם למטרה הזאת, אין אפשרות לאף אחד מהצדדים בבית המשפט לתביעות קטנות להיות מיוצג על ידי עורך דין ובוודאי שלא עורך דין מומחה.

עם זאת, יש אפשרות להסתייע בשירותיו המקצועיים של טוען משפטי, שהוא איננו עורך דין, או באדם אחר שאיננו עורך דין שילווה את התובע ואת הנתבע. כשהנתבעות הן חברות גדולות ומבוססות, הן מסתייעות לרוב במתמחים, שעדיין לא הוסמכו לעריכת דין, אבל הם בעלי ידע משפטי מספיק על מנת לנהל את התביעה או את ההגנה.

איסור הגשת תביעה קטנה על ידי תאגיד

אין אפשרות לתאגיד או גוף גדול, לנהל תביעה קטנה כנגד אדם פרטי. הגשת תביעה קטנה אונליין כנגד אדם או גוף כל שהוא, אפשרית רק אם מגיש התביעה הוא אדם פרטי. ככל שהתובע הוא תאגיד, הגשת התביעה צריכה להתבצע בצורה מסודרת ובליווי משפטי.

מתי כדאי להגיש תביעה קטנה?

המערכת המשפטית בישראל מאפשרת לכל אזרח למצות את הדין עם אזרח אחר או עם גוף עסקי, רשות מקומית, חברה ממשלתית או תאגיד אחר. כל אדם אשר רואה את עצמו נפגע ממעשיו של אדם אחר או של גוף עסקי או ממשלתי כזה או אחר, רשאי להגיש נגדו תביעה אזרחית. מידת ההצלחה שלו מותנית, כמובן, במידת היכולת של התובע להוכיח שאכן נעשה לו עוול, והעוול הזה אכן דורש פיצוי כספי הולם.

החיסרון בהגשת תביעת פיצויים רגילה

עם זאת, הגשת תביעה בסכומים כספיים גבוהים, מחייבת את כל הצדדים להסתייע בשירותיהם המקצועיים של משפטנים מיומנים. אמנם מצד אחד, הסכומים שבהם מדובר הם גבוהים, וזכייה במשפט תפצה את התובע עבור כל ההוצאות שלו. בנוסף, במרבית המקרים פוסקי השופט מעבר לפיצויים, גם שהנתבע יממן את הוצאות המשפט השונות, כולל אגרות לבית המשפט.

במצב הזה בדיוק בא לידי ביטוי העדר השוויון בין שני צדדים – מצד אחד גוף עסקי או תאגיד גדול שיש לו עורכי דין משלו, ומנגד אדם פרטי, לעיתים קשה יום, שאין ברשותו סכומי כסף גדולים, ומכאן שמלכתחילה הוא ימנע מלהגיש את התביעה, גם אם הסיכויים שלו לזכות הם גבוהים.

הפתרון שמצא המחוקק – תביעות קטנות במינימום הוצאות וסחבת משפטית

הפתרון שמצא המחוקק למצב הזה, הוא מתן אפשרות לכל אדם להגיש תביעה משפטית כנגד אדם אחר, גוף עסקי או גוף ממשלתי. הגשת התביעה הקטנה איננה, ולא יכולה להיות כרוכה בשכירת עורך דין.

בנוסף, האגרה עבור התביעה היא נמוכה, ובמקרה הגרוע ביותר יכולה להגיע לכדי 340 ש"ח – שהם אחוז אחד מסך של 34,000 ש"ח – שהם סכום התביעה המירבי בתביעות קטנות, נכון לשנת 2020. מעבר לכך, בכל תביעה נערך דיון אחד בלבד, שבסופו מגיע השופט למסקנה, ההופכת בסיכומו של עניין לפסק דין סופי. יש מעט מאוד סיכויים לערער על פסק דין כזה, כפי שכבר הוזכר במקום אחר במאמר.

באילו נושאים ניתן להגיש תביעה קטנה?

כל מחלוקת משפטית בין שני אנשים, שהמקור שלה הוא כספי ושבה ניתן להוכיח קשר בין שני האנשים וקשירת עסקה ביניהם, יכולה להיות רקע להגשת תביעה קטנה. ובתנאי שסך כך הערך הכספי של התביעה לא יעלה מעבר לסכום שנקבע מעת לעת. נכון לשנת 2020 מדובר, כאמור, בסכום של 34,000 ₪ לכל היותר.

סכסוך של לקוח עם עסק קטן, או סכסוך כספי בין שכנים, יכול להיות מוכרע בבית משפט כזה. דוגמה לסכסוך בין שכנים הוא תביעת פיצויים בגין טיפול בחיית מחמד שנפגעה על ידי שכן. בנוסף, סכסוך בגין נזק ששכן אחד גרם לאחר, ואשר עלות התיקון שלו נמצאת בטווח המאפשר הגשת תביעה קטנה. 

עוד דוגמה לתביעה קטנה יכולה להיות תביעה כנגד חברת ביטוח, לפיצויים בעקבות תאונת דרכים. גובה הפיצוי מצד אחד והראיות התומכות בעניינו של התובע מצד שני, עשויים להכריע את התביעה לטובת התובע. במקרים שבהם לא מדובר בסכומים גבוהים, התביעה תתנהל בבית המשפט לתביעות קטנות.

דוגמה נוספת לתביעה קטנה, היא תביעה של חברת נסיעות, בגין חופשה שלא יצאה אל הפועל כשהאשמה העיקרית נעוצה בחברה שבאמצעותה הוזמנה החופשה. דוגמה טובה לכך היא יום נישואין שבני זוג היו מעוניינים לחגוג בחופשה בצרפת.

שגיאה בהזמנת הטיסות ושגיאה בהזמנת בתי המלון, גרמה לכך שאת היומיים הראשונים בטיול החלומות שלו, ובהם יום הנישואין עצמו, בילה הזוג בנמל התעופה. אם האשמה של הגוף המארגן היא ברורה, אזי תביעה קטנה תניב, ללא ספק, את התוצאה הרצויה.

נושאים נוספים שבגינם ניתן ליזום הגשת תביעה קטנה אונליין

בנוסף לתביעות פיצויים שונות, מתמקד חלק ניכר מהתביעות הקטנות בצורך לכפות על חברות המספקות שירותים או מוצרים שונים, לקיים את ההבטחות שלהן ולהעניק אחריות או שירות הולם למוצר שאותו הן מכרו ללקוח. עד לא מכבר, ההבטחה לשירות הולם ויעיל למוצר הייתה תלויה לחלוטין ברצונו הטוב של הספק.

ברצותו קיים את הבטחתו לתת שירות. ברצותו – מצא הספק סיבות למכביר להימנע מהענקת שירות הולם למוצר שמכר. הגשת תביעה קטנה היא הדרך הקצרה ביותר לכפות על הספק לבצע את המוטל עליו, על פי החוזה המוסכם בין הצדדים. תביעה קטנה מאפשרת לתובע להיחלץ מעסקה בעייתית, אם התביעה עומדת בקריטריונים הנדרשים ואם הבקשה לביטול העסקה נעשתה בתום לב.

הגשת תביעה קטנה אונליין – באילו תנאים?

בקצרה, הגשת תביעה קטנה אונליין ובכלל, מתאפשרת אם התובע עומד בכל בכללים כאמור לעיל – אדם פרטי, המגיש תביעה בסכום שהחוק מאפשר, ולא הגיש מספר גדול מדיי של תביעות לאותו בית משפט. 

המסמכים הנדרשים עבור הגשת תביעה קטנה אונליין 

על מנת שניתן יהיה להגיש את התביעה ולקוות שהיא אכן תיענה בחיוב, יש צורך שהתביעה תכלול את המסמכים כדלקמן: מסמכים מזהים, וכן מסמכים הנוגעים לעסקה שבגינה מוגשת הבקשה לתביעה: חוזה שירות, תיאור המוצר או צילום שלו, קבלות על רכישה וכתב אחריות.

בנוסף, חשוב להציג כל מסמך המאשש את הטענות של התובע להפרת עסקה. ואחרון חביב – הגשת תביעה כרוכה בתשלום אגרה, כפי שכבר הוזכר לעיל. בתביעה של עד חמשת אלפים שקלים חדשים, גובה האגרה הוא אחיד ועומד על חמישים שקלים. בסכומים שהם מעבר לאמור, גובה האגרה הוא אחוז אחד מגובה סכום התביעה. ככל שהתביעה תלווה במסמכים המבססים אותה, כך הסיכויים שהיא תיענה בחיוב יגדלו. 

אופן הגשת תביעה קטנה אונליין לבית המשפט לתביעות קטנות

הגשת תביעה קטנה אונליין, מתבצעת באמצעות אתר ייעודי לכך, אשר נקרא "נט המשפט". באתר כלולות הנחיות לביצוע ההגשה. לפני הגשת התביעה יש למלא את טופס התביעה בקפדנות, ולוודא שכל המסמכים הנלווים נמצאים, כולל גם ההוכחות לתשלום האגרה. ההגשה באמצעות האתר היא קלה וידידותית, ואפשר לבצע אותה לאחר הזדהות פשוטה וקבלת קוד הרשמה מהאתר.

עם זאת, ההמלצה היא להראות את כלל המסמכים לעורך דין המתמחה בתחום. זאת, על מנת למנוע מצב שבו יש טופס חסר, או כל פגם אחר שעלול לגרום לפסילת התביעה על הסף. ככל שהתביעה מבוססת יותר וככל שהיא מוגשת בצורה מסודרת, כך הסיכויים שלה להצליח יהיו גבוהים יותר.

מי שאינו מעוניין לבצע הגשת תביעה קטנה אונליין, יכול להגיש את התביעה במזכירות בית המשפט שב ייערך הגיון, והוא קשור למקום האירוע שבגינו מוגשת התביעה או למקום המגורים של התובע או הנתבע. התביעה חייבת להיות מוגשת בשלושה עותקים, תוך שטופס התביעה ממולא בצורה בכורה, בכתב יד או בדפוס. בעת הגשת התביעה יצטרך, כמובן, מגיש התביעה לשלם את האגרה הנדרשת.

מתי תעבור התביעה הקטנה לערכאה גבוהה יותר?

באופן עקרוני, בדיון בתביעות קטנות יושב בית המשפט לתביעות קטנות. המדובר בעצם בבית משפט השלום, המייחד דיונים בשבתו כבית המשפט לתביעות קטנות. לרוב, בכל משפט כזה נערך דיון אחד ויחיד, כפי שכבר הוזכר לעיל, כשבתום הדיון מתקבלת הכרעה הן באשר לזוכה והן באשר לגובה הפיצויים שהחייב ישלם לו, או בהקשר לפעולה שאותה אותו חייב מחויב לנקוט.

עם זאת, לא אחת קורה שבית המשפט מזהה תובע שמגיע שוב ושוב לבית המשפט, קרי נוצר דפוס קבוע של התנהגות. אדם יחיד יכול להגיש ארבע תביעות לאותו בית משפט לתביעות קטנות. לאחר מכן, יהיה רשאי השופט להימנע מלדון בתביעה נוספת שלו, ולהעביר אותה לבית המשפט המחוזי. 

ערעור על פסק דין בתביעה קטנה

במרבית המקרים, אין כלל אפשרות להגיש ערעור על פסק דין שניתן בבית המשפט לתביעות קטנות. כל מי שפונה לבית המשפט הזה, צריך לדעת מלכתחילה כי פסק הדין בבית משפט זה כמוהו כפסק דין סופי ומוחלט, שלא ניתן לשנות אותו.

נקודת המוצא היא שפסק דין מהסוג הזה חייב להתבצע בהקדם ולא ניתן לדחות את הביצוע שלו עד אין קץ. בנוסף, ערעור יחייב את שני הצדדים, כולל הצד התובע, לשכור עורך דין – שזה מנוגד לתפיסה הגורסת כי שני הצדדים במשפט כזה לא יעזרו בעורך דין.

עם זאת, ואחרי שכל מה שצריך להיאמר נאמר, יש מצב אחד שבו בית המשפט המחוזי יאפשר הגשת ערעור. המצב הזה הוא, אם פסק הדין שניתן בבית המשפט לתביעות קטנות הוא בלתי סביר, או שמדובר בטעות משפטית או עובדתית רגילה, פשוטה וברורה, והמסקנות של בית המשפט אינן תואמות את העובדות הקיימות. המקרים הללו כה נדירים, עד כדי כך שלא קיים רישום של מקרה כזה בשנים האחרונות.

כיצד עורך דין יכול לסייע בהגשת תביעה קטנה?

למעשה, כבר נאמר לעיל שהגשת תביעה קטנה וניהול הדיון המשפטי, אינן דורשות סיוע של עורך דין. זאת ועוד – החוק מונע למעשה את האפשרות להסתייע בעורך דין. עם זאת, אפשר להסתייע בטוען משפטי, או באדם אחר שיוכל להציג את התביעה טוב יותר ובצורה מסודרת.

ולמרות האמור לעיל, עורך דין איכותי יכול לסייע בדרך להגשת התביעה. הוא יכול לבחון את המסמכים ואת המקרה, ולהביע את הדעה שלו באשר לסיכויי התביעה להתקבל. בנוסף, עורך דין יכול גם לייעץ באשר למסמכים שכדאי להוסיף, או באשר לדרך הנכונה לנסח את התביעה, על מנת להגדיל את סיכויי ההצלחה שלה.

מימוש פסק הדין אשר ניתן בבית המשפט לתביעות קטנות

פסק הדין של בית המשפט לתביעות קטנות הוא פסק דין מחייב. כיוון שכן, הימנעות מביצוע פסק הדי או הימנעות של החייב מלשלם את הפיצויים המגיעים לזוכה במשפט כחוק, עשויה לגרור נקיטת אמצעי כפיה שונים. בדרך כלל, מי שזכה במשפט והחייב אינו מקיים את פסק הדין, שזה בדרך כלל כרוך בתשלום פיצויים, או שווה ערך לפיצויים, יכול להעביר את ביצוע פסק הדין וגזר הדין להוצאה לפועל.

מרגע זה, מתבצעות על ידי הרשם בהוצאה לפועל כל הפעולות הנדרשות במטרה להעביר לזוכה את הכסף שמגיע לו מהחייב. זאת ועוד – ככל שהחייב מתעכב בביצוע גזר הדין, כך הסכומים הרשומים לחובתו בהוצאה לפועל רק הולכים וגדלים, בגלל ריביות, הצמד וקנסות לעורכי דין האמונים הל קבלת הכספים כנדרש.

בשורה התחתונה

אם יש לך עניין בנושא של הגשת תביעה קטנה כנגד גוף עסקי, גוף ממשלתי, חברה או אדם פרטי, זה הזמן ליצור קשר עם עורך דין המתמחה בנושא של הגשת תביעות קטנות, שיוכל לבחון את נסיבות המקרה ולייעץ לך בנוגע לדרך הרצויה להגשת תביעה קטנה.

זאת, בהתאם לדרישות החוק ועל פי כל הכללים הנהוגים בבית המשפט לתביעות קטנות, על מנת להבטיח שתביעתך תתקבל ותטופל לשביעות רצונך המרבית.

תביעה קטנה
הגשת תביעה קטנה אונליין
באילו מקרים נתבע תביעה קטנה?

בתי המשפט לתביעות קטנות, לעומת מערכת בתי המשפט הרגילה, מתנהלים באופן שונה – סוגי הפיצויים שניתנים הם אחרים, מהירות התנהלות ההליכים המשפטיים מהירה הרבה יותר,

קרא עוד »
תביעה קטנה
הגשת תביעה קטנה אונליין
מי יכול לסייע בתביעה קטנה?

בהגשה של תביעה קטנה, תביעה שלא אמורה להיות מבוררת בבית משפט שהוא חלק מן הערכאות ה'רגילות' בייצוג של עורכי דין, אלא בבית משפט לתביעות קטנות

קרא עוד »